မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မြန္လူထုအသံကိုကုိယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ႔သည့္အတြက္ သမိုင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုဟုဆို

မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မြန္လူထုအသံကိုကုိယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ႔သည့္အတြက္ သမိုင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုဟုဆို
May 8, 2018 AsianFame MediaGroup

11:31 am
မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မြန္လူထုအသံကိုကုိယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ႔သည့္အတြက္ သမိုင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုဟုဆို

32104584_1783659408344683_7759157203918913536_n

ေရး၊ ေမ ၈

မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ျပီး မြန္ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳသည့္ အခ်က္မ်ား ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စသည့္က႑ၾကီး ၄ ခုကို အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ေဆြးေႏြးမႈ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

“ဒီေဆြးေႏြးမႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္မေနေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ အခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုျဖစ္တယ္။ဒီမြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခိိ်န္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမ်ွာ္လင့္ထားတာနဲ႔တြက္ရင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားတာထက္အမ်ားၾကီးေက်နပ္မိပါတယ္။တခ်ိဳ႕ အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြေတာ့ အခက္ခဲရွိခဲ့တာေပါ့။ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း က႑ၾကီး ၄ ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑ကို ပိုျပီး ခက္ခဲခဲ့တယ္ အားလံုးလည္းကိုယ္သေဘာေပါက္ထားတဲ့အေနအထားမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလလည္း စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကိုပဲ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိုဳးဖြင့္ျပီး ရႈေထာင့္အစံုကေန ေဆြးေႏြးေနၾကတာေတြေတာ့ရွိတာေပါ့။အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ကိစၥ၊ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ စသျဖင့္ အဲ့ဒီအေပၚမွာခ်ည္းပဲ အယူအဆေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ဒါေပမယ့္ ျခံဳျပီး ေျပာရင္ေတာ့ ေယဘုယ် သေဘာတူညီမႈေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့့ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ မတူကြဲျပားသည့္ရပ္တည္ခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကေသာ မြန္တို္င္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စုစုစည္းစည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခင္းအက်င္းသည္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး သမိုင္း၀င္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ၂၁ ပင္လံုအစည္းအေ၀းမွာ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံမ်ားကို တင္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

နိုင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္(Sovereign Power)၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး(Equality)၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္(Self-determinations)၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျခင္း(Minority Rights)စသည္တို႔ကုိလည္းေကာင္းပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္(Multi- party Democracy System)၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ နီုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူေရး(Democracy,Human Right and Gender Equality) ႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေတာ္ (Secular State) စသျဖင့္ အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

စီးပြားေရးက႑ေဆြးေႏြးရာတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူ၊ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ အခြန္ ခြဲေဝျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ား(ဆိပ္ကမ္း)၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိစၥ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ျပည္နယ္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အေျခခံ မူဝါဒ ၁၀ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈေရးက႑ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး နံနက္ပိုင္း၌ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဘဝလုံၿခဳံေရး စသည္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတက႑မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ သံယံဇာတ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ခြဲေဝေရး မူဝါဒ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲအျပီး က်င္းပေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ႔သည္္။

မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၀ယ္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ၁၃၇ ဦး၊စီးပြားေရးက႑တြင္ ၁၂၀ ဦး၊ လူမႈေရးက႑တြင္ ၁၀၆ ဦး၊ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ က႑တြင္ ၁၀၈ ဦး စုစုေပါင္း ၅၀၀ နီးပါး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မြန္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီကတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ မြန္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မြန္ေဒသအသီးသီးကကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မြန္လူငယ္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဖိတ္ၾကားသင့္ ဖိတ္ၾကားထိုက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား စုစုေပါင္းအာင္အား ၉၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္္။

CL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*