ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အထဲက ေက်းရြာေတြမွာတပ္မယ့္ အိမ္သံုးဆိုလာျပားကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဒသခံ/လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကတစ္ဘက္၊ အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) တို႔ကတစ္ဘက္ အျငင္းပြားေန

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အထဲက ေက်းရြာေတြမွာတပ္မယ့္ အိမ္သံုးဆိုလာျပားကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဒသခံ/လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကတစ္ဘက္၊ အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) တို႔ကတစ္ဘက္ အျငင္းပြားေန
May 3, 2018 AsianFame MediaGroup

5:26 pm
ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အထဲက ေက်းရြာေတြမွာတပ္မယ့္ အိမ္သံုးဆိုလာျပားကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဒသခံ/လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကတစ္ဘက္၊ အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) တို႔ကတစ္ဘက္ အျငင္းပြားေန

31901936_1778476358862988_847513819071643648_n

ေညာင္တုန္း၊ ေမ ၃

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ေက်းရြာ ၅ခုေလာက္မွာ တစ္အိမ္သံုး ဆိုလာျပား တပ္ဆင္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဒသခံေတြ/လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက တစ္ဘက္၊ အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း(ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) တို႔က တစ္ဘက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ေျပာတုန္းက ဂ်ပန္(သို႔) ဂ်ာမနီလုပ္ ဆိုလာျပားကဲ့သို႔အရည္အေသြးျပည့္တဲ့ ဆိုလာျပားေတြ လို႔ ေျပာျပီး တစ္ကယ္တန္းပစၥည္းလာခ်တဲ့အခ်ိန္မွာ တရုတ္လုပ္ပစၥည္းေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဆုိပါေက်းရြာ ၅ ခုက ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ အထက္ပါ တရုတ္ဆိုလာေတြကို မလိုခ်င္ၾကဘူး လို႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုး ကေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ဆိုလာျပားေတြ ခြဲေ၀မႈမွာ ခြဲတမ္းရရွိတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေတြကို 100w ဆိုလာျပားဆိုရင္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ႏႈန္း၊ 60w ဆိုလာျပားဆိုရင္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ဂ်ပန္(သုိ႔) ဂ်ာမနီလုပ္ကဲ့သို႔ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆိုလာျပားေတြ အေရအေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ရမယ္လုိ႔ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက ေျပာခဲ့ေပမယ့္ တစ္ကယ္တန္းပစၥည္းေတြေရာက္လုိ႔ သြားၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ တရုတ္နုိင္ငံလုပ္ ဆိုလာျပားေတြျဖစ္ျပီးေစ်းကြက္မရွိတဲ့အဆင့္ေတြပါျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အခုလိုျပႆနာျဖစ္ေနရတာလို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

“သူတို႔ေျပာတဲ့စကားနဲ႔က တစ္ျခားစီျဖစ္ေနတယ္။ အရင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးက ဆိုလာျပားေတြေပးတုန္းက ဒီလို တရုတ္လုပ္ေတြပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလကားေပးခဲ့တယ္။ တရုတ္လုပ္ဆိုေတာ့ မၾကာဘူးပ်က္တာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ပ်က္လည္း အလကားရထားတာဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြက ဘာမွမေျပာၾကဘူး။ အခုက ပိုက္ဆံနဲ႔၀ယ္ရမွာ ။ ကၽြန္မတို႔က သူတို႔ေျပာစကား အတိုင္း လူထုနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဂ်ပန္လုပ္ အေရအေသြးေကာင္းတယ္ဆိုျပီး အစဥ္အဆက္ေျပာခဲ့တာ အခု တရုတ္ပစၥညး္ေတြလာခ်ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕စကားကၽြန္မတို႔ တာ၀န္ယူရမွာေလ။ ေဒသခံေတြက တရုတ္ပစၥည္းဆိုမလိုခ်င္ၾကေတာ့ဘူး” လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး အဆိုပါေက်းလက္မီးလင္းေရးအစီအစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္တဲ့ သယံဇာတနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန/ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ (အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း) စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚစိုးစိုးအုန္း ကေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ဂ်ာမနီလုပ္ ဆိုလာျပားေတြလုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့တာမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

အဆိုပါတစ္အိမ္သံုးဆုိလာစနစ္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းျပဳလုပ္ရာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြအားလံုး ၀င္ေရာက္ယွဉ္ျပိဳင္နုိင္တဲ့ International Competitive Bidding စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊
အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းတဲ့ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဆုိလာေတြကိုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕နဲ႔ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းအဖြဲ႕ တို႔မွ International Consultant ေတြဦးစီးျပီး အရည္အေသြး စီစစ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆုိလာစနစ္ေတြအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ IEC/ISO စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျပီး ေစ်းႏႈန္း အနည္းဆံုးနဲ႔တင္သြင္းနုိ္င္မယ့္ ကုမၸဏီကုိသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစိုးစိုးအုန္းက ေျပာပါတယ္။

အခု ဆိုလာျပားေတြတင္သြင္းတဲ့ ကုမၸဏီဟာ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေပမယ့္ သက္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ ကိုူက္ညီတဲ့ပစၥည္းကို တင္သြင္းလာတာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ အာမခံသက္တမ္း ဘတ္ထရီ(၃ႏွစ္) ဆိုလာ(၁၀ႏွစ္) ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သူကထပ္ေျပာပါတယ္။

တိုင္းေဒသၾကီး ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုး ကေတာ့ သူ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမ အထဲက ရြာ ၃ ရြာ၊ တိုင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္ ၂ အထဲက ရြာ ၂ ရြာ (စုစုေပါင္း ရြာ ၅ ရြာမွာ) အဆိုပါျပႆနာတက္ေနတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါ တရုတ္ဆိုလာျပားေတြကိုမယူေတာ့ဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ဂ်ပန္/ဂ်ာမနီ လုပ္ပစၥည္းေတြလိုအေရအေသြးေကာင္းတာကိုရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့လားမေျပာဘူးလား ဆိုတာ ေဒသခံေတြကိုလာေမးၾကည့္ပါ။ သူတိ႔ုမွာ အသံဖိုင္ေတြရွိတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ေလာေလာဆယ္ တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးကိုအ ေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္” လို႔ ၎ကေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္နဲ႔ ဂ်ာမနီ ေလာက္နီးနီးေကာင္းတဲ့ပစၥည္းေတြရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္လု႔ိ ေျပာၾကတဲ့ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိဆီကိုေပၚျပဴလာနယူးစ္က တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ၂ ၾကိမ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ စာေမးပြဲကိစၥအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေနေၾကာင္း မအားလပ္ေသးေၾကာင္းသာျပန္လည္ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ မအားလပ္ေသးတဲ့အတြက္ မၾကာခင္ ဖုန္းျပန္လည္ေခၚဆိုေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေပမယ့္ အခုသတင္းတင္ဆက္ခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန / ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ က “International Competitive Bidding စနစ္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက ဘယ္နုိင္ငံကပစၥည္းျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ကန္႔သတ္လို႔မရဘူး ။ အရည္အေသြးနဲ႔ကြာလတီကိုပဲသတ္မွတ္လို႔ရတယ္။ အဲဒါမွီရင္ တင္သြင္းလုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာေတာ့ ဂ်ပန္ျဖစ္ရမယ္ ဂ်ာမဏီျဖစ္ရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္လို႔မရဘူး။ ျဖစ္နုိင္တာအမ်ားဆံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းလက္၀န္ထမ္းက ကြင္းဆင္းစဥ္မွာ အဲဒီလို ဂ်ပန္/ဂ်ာမနီ လို႔ ေျပာခဲ့တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္နုိင္ဘူးထင္တယ္။ ဆိုလာျပားနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ အဲဒီစီမံကိန္းမွာ အခုလိုျပႆနာတက္တာ ဒါပထမဆံုးပါပဲ” လို႔ ေပၚျပဴလာနယူးစ္ကိုေျပာပါတယ္။

အထက္ပါေက်းလက္မီးလင္းေရး တစ္အိမ္သံုးဆိုလာ တပ္ဆင္ျခင္း အစီအစဥ္ဟာ သယံဇာတနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန/ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ (အမ်ိဴးသားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း) ကကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ၊ ေက်းလက္ေဒသဖံြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ႏွစ္အလိုက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္သူ႔ထည့္၀င္ေငြတုိ႔နဲ႔ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္မခ်ခင္ တင္ဒါမဆြဲခင္က ဆိုလာျပားေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးျပည္သူလူထုကို ဂ်ပန္လုပ္ ၊ ဂ်ာမဏီလုပ္ပစၥည္းပါလို႔ ခ်ျပခဲ့ေပမယ့္ တစ္ကယ္ပစၥည္းေပးတဲ့အခါ တရုတ္ပစၥည္းျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း၊ ဘတ္ဂ်က္မခြဲေဝခင္ နယ္ေျမေတြကို ကြင္းဆင္းခ်ိန္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုအပါေခါ ခ့ဲေပမယ့္ ပစၥည္းေတြရာက္လာခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိတာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တရုတ္လုပ္ဆိုလာျပားေတြခ်ထားေပးတဲ့ကိစၥအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပါ ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မခ်ျပတာ ေတြဟာဘာေၾကာင့္လဲ လို႔လည္း တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီ၀င္းက ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။

AF-178
Photo – Daw Ni Ni Moe

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*