ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ျပအိမ္ရာႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ျပအိမ္ရာႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
April 11, 2018 AsianFame MediaGroup

7:47 am
ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ျပအိမ္ရာႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

30656782_1753845067992784_5137760744149876736_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*