၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံက စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီး ၾကိဳေျပာ

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံက စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီး ၾကိဳေျပာ
April 10, 2018 Fame Asian

2:57 pm
၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံက စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီး ၾကိဳေျပာ

30531257_1753053341405290_1525940397811957760_n

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၁၀

ေရွ႕လာမည့္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ၌ ေမးျမန္းသြားမည့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ ပံုစံေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ေမးေနက် ေမးခြန္းပံုစံက အလြတ္က်က္ ေျဖ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ျပီး၊ေျပာင္းလဲသြားမည့္ေမးခြန္းပံုစံက စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးသည့္ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္၏ ဒုတိယ (၁)ႏွစ္တာအတြင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၀န္ၾကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျပာျပီး၊ေျပာင္းလဲ ေမးျမန္းသြားမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံအသစ္က သင္ရိုးေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလြတ္က်က္ျခင္းအစား စဥ္းစားေတြးေခၚေစျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

က်င္းပျပီးစီးသြားျပီ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲသို႔ ေက်ာင္းသား/သူ ၈ ဒသမ ၄ သိန္း ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းမွာ အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္မွသာ ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းပံုစံျဖစ္၍ ယခင္ ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႕ ရေၾကာင္း ပညာေရးသုေတသီအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အလြတ္က်က္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဘက္သို႔ ေဖာက္ထြက္သြားသည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးဟု အခ်ိဳ႕ကလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလွ်င္ ဆရာ/မ မ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္မႈကိုပါတစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးေလ့လာေနသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းပံုစံ ကို ယခင္ကႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲလိုက္မႈရွိခဲ့ရာ ယင္းအေပၚေ၀ဖန္မႈ မျပင္းထန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ဓါတုေဗဒ ေမးခြန္းတြင္ ပယ္ဖ်က္ျပီးသား သင္ခန္းစာထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားပါ ထည့္ေမးသျဖင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ေ၀ဖန္ခံလိုက္ရကာ ေက်ာင္းသားမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မည္ဟု ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနဘက္က ထြက္ေျပာေပးခဲ့ရသည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး KG+12 ပညာေရးစနစ္ကိုပင္ စတင္က်င့္သံုးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းအသစ္၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္အသစ္၊ ဆရာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္အသစ္ တို႔ျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ အသက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ကေလးမ်ားကို KG သူငယ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ကေလးမ်ားကို Grade-1 တက္ေရာက္ေစခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ Grade 3 ႏွင့္ Grade 6 အတန္းမ်ားကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သင္႐ိုးသစ္ျပဳစု ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

MTA

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*