ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းသစ္သီးဝလံတင္ပို႔မႈမွာယခင္ႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာ(၁၇)သန္းေက်ာ္ပိုမိုရ ရွိခဲ့

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းသစ္သီးဝလံတင္ပို႔မႈမွာယခင္ႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာ(၁၇)သန္းေက်ာ္ပိုမိုရ ရွိခဲ့
April 3, 2018 Fame Asian

3:22 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းသစ္သီးဝလံတင္ပို႔မႈမွာယခင္ႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာ(၁၇)သန္းေက်ာ္ပိုမိုရ ရွိခဲ့

FB_IMG_1522745116967

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းျပည္ပသို႕သစ္သီးဝလံတင္ပို႔မႈမွယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ကန္ေဒၚလာ(၁၇)သန္းေက်ာ္ပိုမုိရရိွခဲ့ေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

“နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေတြကေန တရုတ္ႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔မွဳကအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီးအရင္ႏွစ္ကထက္ တန္ဖိုးေရာတန္ခ်ိန္ပါ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ဧျပီလမွမတ္လအထိျပည္ပသို႔သစ္သီးဝလံတန္ခ်ိန္(၁၀)သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးအားျဖင့္ကန္ေဒၚလာ(၁၄၈)သန္းေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ယခင္ကာလတူဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါကတန္ခ်ိန္(၁)သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးကန္ေဒၚလာ(၁၇)
သန္းေက်ာ္ပိုမိုတင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပသို႔ဖရဲသီး၊သခြားေမႊး၊ေထာပတ္သီး၊သရက္သီး၊အုန္းသီး၊ဆီးသီး၊နာနတ္သီး၊လိေမၼာ္သီး၊ပန္းသီး၊တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစသည့္သစ္သီးဝလံမ်ားကိုအဓိကထားတင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္သစ္သီးမ်ားတြင္ဖရဲသီးမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီးတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာႏွင့္သခြားေမႊးသီးတို႔ကိုဒုတိယႏွင့္တတိယအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ခဲ့ကာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွတဆင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔အဓိကတင္ပို႔ခဲ့သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*