လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
March 30, 2018 Fame Asian

9:30 am
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

29597835_1741235222587102_564657899350261129_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*