တုိ္င္းအစိုးရက လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပည္သူ ့ဘ႑ာအေလအလြင့္မရွိေစေရးနဲ ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမပိေစေရးတို ့အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို ့တုိင္းလႊတ္ေတာ္အၾကံျပဳ

တုိ္င္းအစိုးရက လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပည္သူ ့ဘ႑ာအေလအလြင့္မရွိေစေရးနဲ ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမပိေစေရးတို ့အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို ့တုိင္းလႊတ္ေတာ္အၾကံျပဳ
March 22, 2018 Fame Asian

5:14 pm
တုိ္င္းအစိုးရက လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပည္သူ ့ဘ႑ာအေလအလြင့္မရွိေစေရးနဲ ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမပိေစေရးတို ့အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို ့တုိင္းလႊတ္ေတာ္အၾကံျပဳ

29496079_1732666733443951_7993998057089794048_n

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂

ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြတို ့နဲ ့ေဆာင္ရြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ျပည္သူ ့ဘ႑ာအေလအလြင့္မရွိေစေရးနဲ ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမပိေစေရးတို ့အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို ့အၾကံျပဳုလုိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ကို ဒီိကေန ့ ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို ့၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို ့ကို တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ေထာက္ပံေငြျဖစ္ေစ ၊ ေခ်းေငြျဖစ္ေစ ရယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ အဲဒီီလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့အခါ ျပည္သူ ့ဘ႑ာအေလအလြင့္မရွိေစေရးနဲ ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမပိေစေရးတို ့အတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို ့အၾကံျပဳုလုိတယ္လို ့ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန ့ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေသာင္းတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ”၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” နဲ႔ ့ပတ္သတ္ျပီး ေလ့လာစီိစစ္ေတြ ့ရွိခ်က္ကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေျပာၾကားရာမွာ အခုလိုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

”လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ခံရတဲ့သူေတြအေနနဲ ့ရေငြေတြနဲ ့သံုးေငြေတြ စီမံၾကီးၾကပ္ေကာက္ခံတာေတြကို အဂတိကင္းရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ ၾကပ္မတ္သင့္တယ္လို ့အၾကံျပဳပါတယ္။ ရေငြေတြနဲ ့စပ္လ်င္းျပီိးျဖစ္ေစ၊ သံုးေငြေတြနဲ ့စပ္လ်င္းျပီးျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲတာေတြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲဲ ့ အညီေဆာင္ရြက္ဖို ့အတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထာတာေတြ ့ရတယ္” လို ့ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပပါတယ္။

”၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန ့့က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*