ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) ၊ ရန္ကုန္မွ Open Tender ေခၚယူ

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) ၊ ရန္ကုန္မွ Open Tender ေခၚယူ
March 19, 2018 Fame Asian

3:53 pm
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) ၊ ရန္ကုန္မွ Open Tender ေခၚယူ

29365945_1729326600444631_8552646540634619904_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*