က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားျခင္းအား ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားျခင္းအား ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္း
March 19, 2018 Fame Asian

3:14 pm
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားျခင္းအား ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္း

29386173_1729282480449043_2289579836374515712_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*