ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့မွ (၆)လအတြင္းသံုးစြဲဖုိ ့ေရးဆြဲထားတဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္း

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့မွ (၆)လအတြင္းသံုးစြဲဖုိ ့ေရးဆြဲထားတဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္း
March 16, 2018 Fame Asian

5:39 pm
ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့မွ (၆)လအတြင္းသံုးစြဲဖုိ ့ေရးဆြဲထားတဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္း

29249213_1726020704108554_6302805300755824640_n

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၆

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ (၆)လအတြင္းသံုးစြဲသြားမယ့္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို တုိ္င္းေဒသၾကီးစီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးက တုိင္းအစိုးရကိုယ္စား ဒီကေန ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေၾကမ္းဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လအတြင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္္းေဒသၾကီးအတြင္းက ေက်းလက္နဲ ့ျမိဳ ့ျပညီညီမွ်မွ် ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္္တဲ့ ဘ႑ာေရးနဲ ့ခ်ိန္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသလို တုိ္င္းေဒသၾကီးဘတ္ဂ်တ္နဲ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္လို ့ဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ မွ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။

”ေဒသႏၱရစီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ(၁၂)ရပ္နဲ ့အညီ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳျပီး တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ ဘက္စံုဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚလာေစျပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းမြန္တဲ့၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားနဲ ့လည္းျပည့္စံုတဲ့၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားနဲ ့ ျပည့္စံုတဲ့၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ စိမ္းလန္းတဲ့ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းတဲ့စီးပြားေရးျမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္ဖို ့ကို ရန္ကုန္တုိ္င္းအစိုးရအဖြဲ ့ က ရည္ရြယ္ထားျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို ့စီစဥ္ထားပါတယ္” လို ့သူကေျပာပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္နဲ ့ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းစီိမံကိန္းမ်ားရဲ့တန္ဖိုးဟာ က်ပ္ ၁၃၃ ဒသမ ၅၃၉ ဘီလီိယံရွိတယ္လို ့ပါရိွျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရဲ့ GDP ကို ပံုမွန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအရ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းတုိးတက္ဖို ့လ်ာထားတယ္လို ့လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပသြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေရးၾကီးတဲ့့က႑ၾကီး(၃)ခုအျဖစ္ လယ္ယာက႑ကို ၃ ဒသမ ၉ မွ ၃.၇၉ ထိ၊ စက္မႈက႑မွာ ၄၅ဒသမ ၀ ၄၆ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ ၅၁ ဒသမ ၁မွ ၅၀ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏွုန္းအထိတိုးတက္လာဖို ့ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို ့တုိင္းစီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္မွာေျပာသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ မွ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းဟာ ဒီကေန ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ယခုဥပေဒၾကမ္းအျပင္ ” ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရဲ့ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း” ကိုလည္း တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ကိုယ္စားတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*