ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေခၚယူ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေခၚယူ
March 16, 2018 AsianFame MediaGroup

11:18 am
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေခၚယူ

29214853_1725746434135981_714661770412687360_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*