ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အလုပ္သမားဦးေရရဲ့ ၁၀ ရာခုိင္နွန္းသာ အလုပ္ရေနလို ့အလုုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို ့အစီအစဥ္ရွိလား

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အလုပ္သမားဦးေရရဲ့ ၁၀ ရာခုိင္နွန္းသာ အလုပ္ရေနလို ့အလုုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို ့အစီအစဥ္ရွိလား
March 7, 2018 Fame Asian

2:14 pm
ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အလုပ္သမားဦးေရရဲ့ ၁၀ ရာခုိင္နွန္းသာ အလုပ္ရေနလို ့အလုုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို ့အစီအစဥ္ရွိလား

ppl

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၇

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အလုပ္သမားဦးေရရဲ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ အလုုပ္အကို္င္ရေနလို ့အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုဖန္တီးေပးဖို ့အစီိအစဥ္ရွိသလားလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက မေန ့့က တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားေတြကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္္တီးေပးဖို ့နဲ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ဖို ့အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့အစီိအစဥ္ရွိလားလို ့ ကိုကိုုးကြ်န္းျမိဳ ့နယ္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္၀င္းက မေန ့့က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ုတိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာေမးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ယခုေမးခြန္းကို ျပီိးခဲ့တဲ့ (၅) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကတည္းက တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကို အဆိုအျဖစ္တင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးခြင့့္မရခဲ့တဲ့အတြက္ ေမးခြန္းအျဖစ္ ျပန္ေမးတာပါလို ့ဆိုပါတယ္။

”၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အလုုပ္သမားဦးေရဟာ ၁၂ သိန္းေက်ာ္ရွိျပီးေတာ့မွ အလုပ္ခန္ ့ထားႏုိင္မႈကေတာ့ ၁ ဒသမ ၂ သိန္းေက်ာ္သာရွိတဲ့အတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းေလာက္သာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေနတယ္ဆိုတာ စိစစ္ေတြ ့ ရွိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို ့အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုျပီးဖန္တီးေပးဖို ့့လိုမွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္”လို ့ဦးတင္၀င္းက တုိင္းအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စာရင္းေတြကို အေျခခံျပီးေထာက္ျပပါတယ္။ တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ စက္မႈက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးက႑ နဲ ့လယ္ယာက႑ေတြမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဖိတ္ေခၚျပီး ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုရႏုိင္တယ္လို ့သူက လႊတ္ေတာ္မွာ အၾကံျပဳပါတယ္။

အဲဒီေမးျမန္းမႈကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျပည္သူေတြအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို ့နဲ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတက္ႏုိင္္ဆံုးေလ်ာ့ခ်ႏုိ္င္ဖို ့ႏွစ္စဥ္စီိမံကိန္းေတြခ်ျပီး စီမံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို ့တုိင္္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကားျပီး ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

”ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၂၁ခုခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရင္းႏွံျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၂၅၉၄.၂၈၂ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအရဆိုရင္ ခြင့္ျပဳ လုပ္ငန္း ၃၃ခုနဲ ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္း ၅၉၃၆၆၈.၅၆၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္ ၆၈၀၉၇ ဦး အလုပ္အကိုင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္” လို ့ဦးျမင့္ေသာင္းကဆိုပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ခြင့္ျပဳၿပီးတဲ့ ကုမၸဏီ(၉၀)ခုမွ ပထမတစ္ႏွစ္အတြက္ အလုပ္ခန္႕ရန္ အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ ၁၅၅၇၂ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီေပါင္း(၄၂)ခုမွ ခန္႔အပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အၿမဲတမ္းအလုပ္သမား (၃၇၆၉)ဦး ရွိတယ္လို ့စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးက တင္ျပပါတယ္။ အေျခခံလူတန္စားေတြရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်လာၿပီး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္ဖို ့၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာႏိုင္ဖို ့ေခၽြတာစုေဆာင္းတက္တဲ့ အေလ့အထမ်ား ရရွိလာႏိုင္ဖို ့၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ဖို ့ကိုရည္ရြယ္ျပီးေတာ့လည္း ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္လုိ ့ဦးျမင့့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ႏိုင္စိုး(ကစၦပ)

img111

img222

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*