ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
February 27, 2018 Fame Asian

2:24 pm
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

posaungyay

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*