တင္သြင္းထားသည့္ တိုင္း၀န္ၾကီးေလာင္း၂ဦး ကိစၥကို မေကြး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း

တင္သြင္းထားသည့္ တိုင္း၀န္ၾကီးေလာင္း၂ဦး ကိစၥကို မေကြး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း
February 26, 2018 Fame Asian

2:31 pm
တင္သြင္းထားသည့္ တိုင္း၀န္ၾကီးေလာင္း၂ဦး ကိစၥကို မေကြး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း

28377798_1730240820371526_1174519604691604308_n

မေကြး၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ 

ဦးေအးေငြႏွင့္ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး တို႔အား တိုင္း၀န္ၾကီးေလာင္းမ်ားအျဖစ္အဆိုတင္သြင္းထားမႈကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ရုပ္သိမ္းလိုက္ျပီဟု ယေန႔က်င္းပသည့္ မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ က တရား၀င္ေၾကညာသည္။

မေကြးတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေအာင္မိုးညိဳ သည္ ၎၏တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း လစ္လပ္ေနသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးေနရာ ႏွင့္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ေနရာတို႔တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးေငြ ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းေဟာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး တို႔ကို အစားထုိးခန္႔အပ္ လိုေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ထိုသို႔ တင္သြင္းျပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာမွာပင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ဦးက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆို တင္ခဲ့ျပီး၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ တြင္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္း ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မ်ိဳး၀င္းက ”၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က သူအဆိုတင္သြင္းထားတဲ့ ၀န္ၾကီးေလာင္းေတြကိစၥ ကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သလို၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘက္ကလည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တင္သြင္းထားတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အဆိုကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားပါျပီ”ဟု ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးေလာင္းအျဖစ္တင္သြင္းခံထားရသူ ၂ဦးစလံုးသည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၇၀နီးပါး ရွိေနၾကေသာ္လည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခံရပါက အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားၾကမည္ဟု အသီးသီး ေျပာဆိုထားၾကသူတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔ ၂ဦးစလံုးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မၾကိဳက္ၾကေပ။

”’သူတို႔ ႏွစ္ဦးကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။သူတို႔ေတြ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကလဲ။ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ပါတီ မူ ဒါေတြကို ၾကည့္ျပီး ကန္႔ကြက္ၾကတာ”ဟု ကန္႔ကြက္မႈထဲပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*