ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွေန၍ အစိုးရ ေငြ ေခ်းအံုးမည္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွေန၍ အစိုးရ ေငြ ေခ်းအံုးမည္
February 23, 2018 Fame Asian

6:06 pm
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွေန၍ အစိုးရ ေငြ ေခ်းအံုးမည္

a

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၄၀ ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၈၅ဒသမ ၄၈၅ ဘီလီယံ ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၅ဘီလီယံ ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေခ်းယူ လိုေၾကာင္း အစိုးရက က်င္းပေနဆဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ယခု ေခ်းယူလိုသည္ဟု အစိုးရ တင္ျပေသာ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၄၀ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၅ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။ အိမ္ရာဖြံျဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၅ဘီလီယံ၊မဟာမဲေခါင္ခြဲ ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမၾကီးမ်ား ဖြံံျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း၃၄၀ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၊မဟာမဲေခါင္ေဒသ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕မ်ား ဖြံျဖိဳးမႈစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း၈၀ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေခ်းယူမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဂ်ပန္မွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၅ဘီလီယံ ေခ်းယူရန္ စီစဥ္ရျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက “‘ျပည္သူမ်ား အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ ျဖစ္ေစမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ခုပါ”ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရက ထိုေငြကို ေခ်းျပီး အိမ္ရာ၀ယ္လိုေသာ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္ေခ်းမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကို ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

မဟာမဲေခါင္ခြဲ ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမၾကီးမ်ား ဖြံံျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း၃၄၀ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀ ေခ်းယူရန္ စီစဥ္ ရျခင္းမွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း(၁၈၀ ကီလိုမီတာ)၊ပဲခူး-သန္လ်င္လမ္း(၉၉ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း (မိုင္ ၀/၀ မွ ၄၀/၀) (၆၄ကီလိုမီတာ)(ရန္ကုန္-ေဘာနတ္ၾကီး အပိုင္း) တို႔ကို လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလမ္းတို႔မွာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာမ်ားျဖစ္သည္ဟုဒု၀န္ၾကီးက ဆက္ေျပာသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕မ်ား ဖြံျဖိဳးမႈစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း၈၀ ေခ်းယူရန္စီစဥ္ရျခင္းက ေမာ္လျမိဳင္၊ဘားအံ ႏွင့္ ျမ၀တီ ျမိဳ႕(၃)ျမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက အစိုးရက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံေခ်းယူလိုေၾကာင္း တင္ျပထားမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔ တြင္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီဟု သိရသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*