ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပစၥည္းခြန္နဲ ့မၾကာခင္ျပည္ေထာင္စုမွေကာက္ခံမယ့္ ပစၥည္းခြန္တို ့က အတူတူပဲလား၊ ထပ္ေပးေဆာင္ရမွာလား”လို ့ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ့ ေမးျမန္းမႈ အခုေျပာလို ့မရေသးဘူးလို ့တုိင္္းအစိုးရေျပာ

ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပစၥည္းခြန္နဲ ့မၾကာခင္ျပည္ေထာင္စုမွေကာက္ခံမယ့္ ပစၥည္းခြန္တို ့က အတူတူပဲလား၊ ထပ္ေပးေဆာင္ရမွာလား”လို ့ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ့ ေမးျမန္းမႈ အခုေျပာလို ့မရေသးဘူးလို ့တုိင္္းအစိုးရေျပာ
February 20, 2018 AsianFame MediaGroup

4:50 pm
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပစၥည္းခြန္နဲ ့မၾကာခင္ျပည္ေထာင္စုမွေကာက္ခံမယ့္ ပစၥည္းခြန္တို ့က အတူတူပဲလား၊ ထပ္ေပးေဆာင္ရမွာလား”လို ့ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ့ ေမးျမန္းမႈ အခုေျပာလို ့မရေသးဘူးလို ့တုိင္္းအစိုးရေျပာ

27972786_1699478430096115_39231146017943911_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀

ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီိ ၊ ရာျပတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈခြန္(ပစၥည္းခြန္) နဲ ့ မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံမယ့္ ပစၥည္းခြန္တို ့ဟာ အတူူတူပဲလား၊ ထပ္ေပးေဆာင္ရမွာလားလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ့ေမးျမန္းမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း တူညီိသည္ မတူညီသည္ကို အခုအခ်ိန္မွာ မေျဖၾကားႏုိင္ေသးဘူးလို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ က ဒီကေန ့လႊတ္ေတာ္မွာေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနဲ ့စီးပြားေရးေကာ္မတီရဲ့ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ ့နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းဟာ အခြန္ေကာက္ခံမႈနဲ ့ပတ္သတ္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ဒီကေန ့ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ (၆) ရက္ေျမာက္ေန ့မွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ”ရာျဖတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြန္နဲ ့မၾကာခင္ ျပည္ေထာင္စုမွေကာက္ခံမွာျဖစ္တဲ့ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ႏွစ္ခုတို ့ဟာ တူညီိမႈရွိပါသလား၊ ပိုင္္ဆုိင္မႈအခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းဟာ ဌားရမ္းထားတဲ့သူမွ ေပးေဆာင္ရမွာလား၊ အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မွေပးေဆာင္ရမွာလား” စတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

”ကြ်န္မတို ့ျပည္သူလူထုေတြက ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေကာက္ခံေနတဲ့ ပစၥည္းခြန္ဆိုတာၾကီးကိုလည္းေပးေဆာင္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ပစၥည္းခြန္ဆိုတာၾကီးကိုလည္းေပးေဆာင္ေစဆိုတာမ်ိဳးကို မၾကာခင္မွာျဖစ္ေပၚလာေတာ့မလားဆိုတာကိုသိခ်င္ပါတယ္” လို ့ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာပါတယ္။

သူမကဆက္လက္ျပီး”ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွာသာ ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္ေနရေပမယ့္ ကြ်န္မတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီိရီျမိဳ ့လို ျမိဳ႔ၾကီးေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ တုိက္တာအေဆာက္အအဦးေတြအတြက္ ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းမရွိပါဘူး။ ကြ်န္မတို ့သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဌားရမ္းထားတဲ့စက္ရံုအေဆာက္အဦးေတြကို တစ္ႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀၀ ခန္႔စည္းၾကပ္ထားလို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြဟာမ်ားျပားတဲ့ပစၥည္းခြန္ေတြကိုေပးေဆာင္ေနရလို ့ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွွိေၾကာင္း ကြ်န္မတို ့့ေကာ္မတီိကိုတင္ျပလာတာရွိပါတယ္” လို ့ဆိုပါတယ္။

သူမရဲ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈနဲ ့ပတ္သတ္္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီိး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဒီႏွစ္ခုရဲ့ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း တူညီသလား ၊ မတူညီဘူးလားဆိုတာကို အခုခ်ိန္မွာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးလို ့လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

”ျပည္ေထာင္စုကစီစဥ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္နဲ ့သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ပိုင္ဆိုင္ခြန္နဲ ့ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းစနစ္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းၾကတယ္လုိ ့ ၾကားသိရပါတယ္။ အခုခ်ိန္အထိေတာ့ ဘာမွထုတ္ျပန္ျခင္းလည္းမရွိေသးပါဘူး။ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနကလည္းေနာက္ထပ္ ပိုင္ဆိုင္ခြန္ဥပေဒထုတ္ျပန္မယ္ဆိုတာလည္းမသိရွိရေသးပါဘူး။လက္ရွိအားျဖင့္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စည္းၾကပ္တဲ့ပစၥည္းခြန္နဲ ့ေနာင္မွာ အတည္္ျပဳလာမယ့္ ပိုင္ဆုိင္ခြန္ဥပေဒတို ့ဟာ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း တူညီိသည္ ၊ မတူညီသည္ကို ကြ်န္ေတာ္ေျဖၾကားဖို ့အခုခ်ိန္မွာ ေျပာလို ့မရေသးဘူး မရွင္းျပႏုိင္ေသးပါဘူး” လို ့ဦးျမင့့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။

”မၾကာခင္ကမွ စီမံကိန္းနဲ ့ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လို ့ေၾကညာထားတာကိုေတြ ့ရွိရပါတယ္။ အဲဒီိလိုဆိုထားေပမယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရာျဖတ္ဌာနကလည္း ေကာက္ခံေနတဲ့ပစၥည္းခြန္ကို ဆက္လက္ေကာက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာျပတ္ဌာနမွ ရရွိေငြနဲ႔သာရပ္တည္ေနရတာျဖစ္တယ္လို ့ရာျဖတ္ဌာနမွဴးက ကြ်န္မတို ့ေကာ္မတီကိုလာေရာက္ရွင္းလင္းထားပါတယ္” လို ့ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရာျပတ္ဌာနက ပစၥည္းခြန္ေတြကို ေခတ္နဲ ့ ေလွ်ာ္ညီတဲ့ ႏွဳန္းထားေတြတုိးျမွင့္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသြားမယ္လုိ ့ရာျပတ္ဌာနမွဴးက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သူမကဆိုပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ရာျပတ္ဌာနမွ ေကာက္ခံေနတဲ့ ပစၥည္းခြန္ဆိုတာဟာ ေျမျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစ ၊ ၎တို ့ရဲ့ ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုးအခြန္နဲ ့သတ္မွတ္တဲ့ ရာခိုင္ႏွဳန္းနဲ ့ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ကိုဆိုလိုျပီိး အေထြေထြခြန္ ၊ ေရခြန္၊ မီးခြန္၊ အမိႈက္နဲ ့အညစ္အေၾကးခြန္တို ့ပါ၀င္တယ္လို ့သိရပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*