ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ စီမံကိန္းၾကီးေတြလုပ္ေနတယ္လို ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေ၀ဖန္

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ စီမံကိန္းၾကီးေတြလုပ္ေနတယ္လို ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေ၀ဖန္
February 20, 2018 AsianFame MediaGroup

3:39 pm
ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ စီမံကိန္းၾကီးေတြလုပ္ေနတယ္လို ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေ၀ဖန္

27973664_1699423496768275_7531336892087380731_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို ့ဒီကေန ့က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္မွာ တာေမြျမိဳ ့နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းျမင့္က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီကေန ့က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ (၆) ရက္ေျမာက္ေန ့ မွာ တာေမြျမိဳ့ နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က ”ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ အရ အစိုးရအဖြဲ ့အေနနဲ႔ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ၊ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိ”ေမးခြန္းကို ဒီကေန ့တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုေမးျမန္းရာမွာ သူက ထည့္သြင္းေျပာသြားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

”ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ အေနနဲ ့စီမံကိန္းၾကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို လက္ရွိအေနအထားအရ ေတြ ့ရပါတယ္” လို႔လဲ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၁ မွာ တိုင္းေဒသၾကီး(သို ့မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားနဲ ့ မဆန္ ့က်င္ေစဘဲ တိုင္းေဒသၾကီး(သို ့မဟုတ္) ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ ့စပ္လ်ဥ္းတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး(သို ့မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီခ်က္နဲ ့ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို ့ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ သူက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္မယ့္စီမံကိန္းမ်ားကိုေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ့အသံကို ယူျပီး ျပည္သူေတြလုိအပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းမ်ိဳးကို ေအာက္ေျခမွအေပၚအဆင့္ထိ ေရးဆြဲတဲ့နည္းစနစ္နဲ ့ေရးဆြဲေနတာျဖစ္တယ္လို ့ျပန္လည္တံု ့ျပန္ေျဖၾကားပါတယ္။

”ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ ဟာ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အသိေပးတင္ျပလိုပါတယ္” လို႔လဲ ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ” အထူးသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ ့နယ္အသီးသီးမွာလိုအပ္ေနတဲ့လမ္း၊ မီးေပးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရေပးေ၀ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့ အေျခခံလို္အပ္ခ်က္မ်ားကို ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ကေန တုိ္င္းအဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ေအာက္ေျခမွ အေပၚအဆင့္သို ့ဆိုတဲ့ ေရးဆြဲတဲ့နည္းစနစ္နဲ ့စျပီးေရးဆြဲပါတယ္” လို ့သူကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*