ဆႏၵျပလိုသူမ်ားကို စီစစ္ျပီး အမွန္တကယ္ဆႏၵျပဖို ့့လိုအပ္တယ္လို ့သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းကသံုးသပ္ျပီးမွသာ ခြင့္ျပဳမယ့္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ဒီကေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း

ဆႏၵျပလိုသူမ်ားကို စီစစ္ျပီး အမွန္တကယ္ဆႏၵျပဖို ့့လိုအပ္တယ္လို ့သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းကသံုးသပ္ျပီးမွသာ ခြင့္ျပဳမယ့္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ဒီကေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း
February 19, 2018 Fame Asian

5:44 pm
ဆႏၵျပလိုသူမ်ားကို စီစစ္ျပီး အမွန္တကယ္ဆႏၵျပဖို ့့လိုအပ္တယ္လို ့သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းကသံုးသပ္ျပီးမွသာ ခြင့္ျပဳမယ့္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ဒီကေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း

img1

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ဆႏၵျပလိုသူမ်ားကို စီစစ္ျပီး အမွန္တကယ္ဆႏၵျပဖို႔လိုအပ္တယ္လို ့သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက သံုးသပ္ျပီးမွသာ ခြင့္ျပဳမယ့္ ျငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို ဒီကေန ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန ့မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီိက တင္သြင္းလိုက္တယ္လို ့အဲဒီေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းက ျပဌာန္းထားျပီိးျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကို အပုဒ္ ၆ ပုဒ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္လိုက္ကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက ဒီကေန ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုတဲ့ အဖြဲ ့အစည္း၊ လူပုဂိၢဳလ္တို ့ဟာ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းကို အနည္းဆံုး ၄၈ နာရီအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို ့ရမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီအေၾကာင္းၾကားစာမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္၊အဖြဲ ့အစည္းရဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္ကာ သံုးစြဲသြားမယ့္ေငြေၾကးပမာဏကိုပါထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမွာျဖစ္တယ္လို ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွသိရပါတယ္။

အကယ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ လူပုဂိၢဳလ္၊ အဖြဲ ့အစည္းရွိရင္လည္း အလားတူပဲသူတို ့နဲ ့သက္ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပို ့ရမွာျဖစ္တယ္လို ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

”တစ္ခ်ိဳ ့က အခြင့္အေရးကို အလြဲအသံုးခ်ျပီး ေငြေၾကးအသံုးျပဳျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတာရွိတယ္။ အမွန္တကယ္လိုအပ္လို ့ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြအတြက္ ျပန္ျပီးစီစစ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ဒီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုေပးပို ့ထားမယ္။ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စုံစံုလိုက္္နာမယ့္ အဖြဲ ့အစည္း၊ လူပုဂိၢဳလ္ေတြကိုပဲ ေသခ်ာစီစစ္ျပီး ခြင့္ျပဳသင့္မွ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္က” လို ့သူမကေျပာပါတယ္။

ယခုျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ျငိမ္းစုစီဥပေဒမူၾကမ္း၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္းမွာ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ့္က်င့္တရားအက်ဳိးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္နဲ ့ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖစ္ေအာင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ စည္းရံုးေဟာေျပာမႈေတြလုပ္ရင္ အဲဒီသူကို ၃ ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ၀င္လာတယ္လို ့သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြကို ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ ၁၅ ရက္အတြင္းသက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးကို ရဲတပ္ဖြဲ ့ ကတရာားစြဲဆိုခ်က္တင္ရမယ္လို ့လည္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားတယ္လုိ ့ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္ကေျပာပါတယ္။

”တစ္ခ်ိဳ ့ျပည္သူေတြက ဘာမွမသိဘူး။ ခုနေျပာသလိုေပါ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပ်က္ျပားေအာင္ သူတို ့ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမွာပါ၀င္လာေအာင္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးတာ၊ စည္းရံုးေဟာေျပာတာေတြလုပ္ရင္ သူတုိ ့ကို ၁၅ ရက္အတြင္း ရဲစခန္းက တရားရံုးကိုစြဲခ်က္တင္တရားစြဲရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ၀င္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ဥပမာ ပဲခူးကေန ရန္ကုန္ကို ခ်ီိတက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမယ္ဆုိရင္ အဲဒီၾကားထဲမွာရွိေနတဲ့ ျမိဳ ့နယ္အားလံုးရဲ့ရဲစခန္းေတြကို အနည္းဆံုး ၄၈ နာရီအတြင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုျပီးပါ၀င္လာပါတယ္” လို ့သူမကဆက္ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန ့တင္သြင္းလုိုိက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန ့က ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၈ အျဖစ္ျပဌာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*