ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျပဳရတဲ့ ရံုးတစ္ရံုးသာရွိ္တာေၾကာင့္ ထပ္ဖြင့္ေပးဖို ့ေမးျမန္းမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ လမ္းညႊန္မႈခံယူထားလို ့တို္င္းအစိုးရေျပာ

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျပဳရတဲ့ ရံုးတစ္ရံုးသာရွိ္တာေၾကာင့္ ထပ္ဖြင့္ေပးဖို ့ေမးျမန္းမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ လမ္းညႊန္မႈခံယူထားလို ့တို္င္းအစိုးရေျပာ
February 16, 2018 Fame Asian

1:49 pm
ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျပဳရတဲ့ ရံုးတစ္ရံုးသာရွိ္တာေၾကာင့္ ထပ္ဖြင့္ေပးဖို ့ေမးျမန္းမႈ ျပည္ေထာင္စုမွ လမ္းညႊန္မႈခံယူထားလို ့တို္င္းအစိုးရေျပာ

27972267_1695111280532830_5060092555436277350_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီီ ၁၆

လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျပဳရတဲ့ ရံုးတစ္ရံုးသာရွိ္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိ္င္းအတြင္းရွိ ခရိုင္(၄) ခုမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးခြဲ တစ္ရံုးစီဖြင့္လွစ္ေပးဖို ့အစီအစဥ္ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စီိမံေဆာင္ရြက္ရတဲ့အဆင့္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာကို လမ္းညႊန္မႈခံယုူထားတယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ က ေျပာပါတယ္။

မေန ့က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ ဆဌမပံုမွွန္အစည္းအေ၀း(၅) ရက္ေျမာက္ေန ့မွာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ” ခရုိင္(၄)ခုမွာ တစ္ခရိုင္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးခြဲ တစ္ရံုးစီဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးရန္ အစီိအစဥ္္ရွိမရွိ သိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းခဲ့မႈနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး ေမြးျမဴေရး သစ္ေတာနဲ ့စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီိး ဦးဟံထြန္းက အခုလိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

” ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရတဲ့ကိစၥျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ဌာနျဖစ္တဲ့ တုိင္းေဒသၾကီးလယ္ယာေျမစီမံခန္ ့့ခြဲေရးနဲ ့စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန ့က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ ့ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက လယ္ယာေျမစီမံခန္ ့ခြဲေရးနဲစာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္ကိုေပးပို ့ျပီိး လမ္းညႊန္မႈခံယုူထားပါတယ္” လို ့သူက လႊ႔တ္ေတာ္မွာျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

” လူဦးေရ ၇ သန္းေက်ာ္ေနထုိင္တဲ့ စီးပြားေရးျမိဳ ့ေတာ္ၾကီးမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာၾကေပမယ့္ မွတ္ပံုတင္ရံုးကေတာ့ လက္ရွိရန္ကင္းျမိဳ ့့နယ္က မွတ္ပံုတင္ရံုးတစ္ရံုးထဲမွာသာ ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ရတဲ့သူေတြအေနနဲ ့အခ်ိန္ကုန္ ၊ အခက္အခဲျဖစ္ျပီး ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ အဂတိနဲ ့ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္” လို ့ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ဦးျမင့္လြင္ကေျပာပါတယ္။

ုစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးမွာ ျပည္သူမ်ားမေရြ ့မေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ၊အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာမွာျဖစ္ေစ၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာမွာျဖစ္ေစ၊ အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ား၊ ေမတၱာျဖင့္ ေပးဌားျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာမွာျဖစ္ေစ၊စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုတရား၀င္ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို အခက္အခဲေတြမ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ေတာ့ဘဲ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားလည္းရွိလာတယ္လို ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္္္ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*