ရဲအင္အားတိုးျမင့္စုေဆာင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအေရအတြက္တိုးျမင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၎၏ အထူးရန္ပံုေငြထဲမွ ေငြအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့

ရဲအင္အားတိုးျမင့္စုေဆာင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအေရအတြက္တိုးျမင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၎၏ အထူးရန္ပံုေငြထဲမွ ေငြအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့
February 15, 2018 Fame Asian

3:55 pm
ရဲအင္အားတိုးျမင့္စုေဆာင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအေရအတြက္တိုးျမင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၎၏ အထူးရန္ပံုေငြထဲမွ ေငြအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့

27858203_1718051868257088_3066713096831483382_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅

ရဲအင္အားတိုးျမင့္စုေဆာင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအေရအတြက္တိုးျမင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၎၏ အထူးရန္ပံုေငြထဲမွ ေငြအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားမွာ ၁သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၈ေသာင္းေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္။ထို အေရအတြက္ႏွင့္ပင္ လံုျခံဳေရးရယူေပးေနရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သံုးစြဲခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ရွင္းျပသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္) အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာျပီး၊ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္ ဘ႑ာေငြ ပမာဏကို ဒုတိယ၀န္ၾကီးက မေျပာဆိုခဲ့ေပ။

”ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းေတြကို တိုးျမင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ေလ့က်င့္ေရးကေန ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ရဲတပ္သားသစ္ေတြနဲ႔ ရဲအရာရွိအင္အားေတြ ကိုတိုးျမင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။အင္အားရရွိမႈအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းေတြကို အင္အားျဖည့္တင္းလွ်က္ရွိေနပါတယ္”ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၏ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကိုမူ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အား၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳလံုျခံဳေရးရယူေပးထားျပီး၊အျခားေနရာမ်ားကိုမူ နယ္ေျမေဒသလံုျခံဳေရး၊မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို ၾကည့္ျပီး တပ္ဖြဲ႔၀င္ အင္အားခ်ထားေပးသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးကို ရဲခ်ဳပ္၊ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဦးေရေထာက္ ဆိုင္ရာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားက အဆင့္ဆင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ တာ၀န္ယူထားသည္။

အမည္မေဖာ္လိုေသာ အျငိမ္းစားရဲအရာရွိၾကီးတစ္ဦးက ”ဘ၀အာမခံခ်က္ ရွိေအာင္လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ေနာက္ျပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ ေနာင္ေရးေအးေအးေဆးေဆး ရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ တပ္ဖြဲ႕ထဲ ၀င္လာခ်င္သူ မ်ားမွာပဲ”‘ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*