ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ား
February 9, 2018 Fame Asian

3:38 pm
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ား

27544704_1711673568894918_6300557990381623404_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉

၂၀၁၇ခုႏွစ္ အတြင္း တရားရံုးမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွင့္ တရားမမႈ အေရအတြက္မွာ ၄သိန္း၄ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ျပီး ထိုအေရအတြက္မွာ ၃ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ကလက္ခံရရွိေသာ ရာဇတ္မႈႏွင့္တရားမမႈ အေရအတြက္မွာ ၃၈၁၅၀၆မႈ၊၂၀၁၆ခုႏွစ္က လက္ခံရရွိေသာ ရာဇတ္မႈႏွင့္တရားမမႈ အေရအတြက္မွာ ၄၁၇၅၅၀မႈ၊၂၀၁၇ခုႏွစ္ အတြင္း လက္ခံရရွိေသာ ရာဇတ္မႈႏွင့္တရားမမႈ အေရအတြက္မွာ ၄၄၁၉၄၉မႈျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ သိရသည္။

ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ တရားမမႈမ်ားကို သီးျခားခြဲထုတ္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ရာဇ၀တ္မႈ ၃၃၈၅၉၄မႈႏွင့္တရားမမႈ ၄၂၉၁၂မႈ၊၂၀၁၆ တြင္ ရာဇ၀တ္မႈ ၃၇၂၃၂၃မႈႏွင့္တရားမမႈ၄၅၂၂၇မႈ၊၂၀၁၇တြင္ ရာဇ၀တ္မႈ ၃၉၃၄၇၉မႈႏွင့္တရားမမႈ ၄၈၄၇၀မႈ တို႔ ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

အထက္ပါအမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွစကာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့့္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ခရိုင္တရားရံုးမ်ား ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အမႈမ်ားျဖစ္ကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာ အမႈအားလံုး၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးအသီးသီး ရွိၾကသည္ ေတြ႕ရသည္။

တရားရံုးအသီးသီးမွ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အမႈမ်ားအား စစ္ေဆးျပီးေျမာက္မႈမွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္တြင္ ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠဌ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကီးျမင့္က ”တရားရံုးက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမႈလက္ခံ ရရွိခဲ့တဲ့ စာရင္းေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ရာဇ၀တ္မႈေတြက တအားမ်ားေနတယ္။ရာဇ၀တ္မႈေတြ မ်ားေနျခင္းက
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနလို႔ပဲ။တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ဘယ္သူေတြက လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာလဲ။အမ်ားသိျပီးသားပဲ”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တရားရံုးေတာ္မ်ား လက္ခံရရွိေနသည့္ အမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးလာေနသလို၊ႏိုင္ငံတြင္းက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား နွင့္ ျပည့္ႏွက္ လွ်က္ရွိေနသည္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ”ေထာင္ထဲမွာ မူးယစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားဆံုး ပဲ”ဟု ေျပာသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*