ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီေဒသရွိဒီေရေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္း ရန္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီေဒသရွိဒီေရေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္း ရန္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
February 9, 2018 Fame Asian

2:23 pm
ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီေဒသရွိဒီေရေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္း ရန္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

27657848_1688274947883130_6864761418088801145_n

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းမ်ားအတြင္းရွိဒီေရေတာျပဳန္းတီးမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီကိုရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီးယခုႏွစ္မွစတင္ကာ (၂၀၂၃)ခုႏွစ္အထိစီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္းအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းပညာနဲ႔ရန္ပံုေငြအရကလည္းလိုအပ္ေနပါတယ္ဒါေၾကာင့္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအဓိကကသံအမတ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ဒါကိုစိတ္ဝင္စားျပီးေတာ့ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးမွာဒီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္စီမံကိန္းတည္ေနရာေဒသေရြးခ်ယ္ေရးေနာက္ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းေတြေရြးခ်ယ္ေရးေနာက္ဒီဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕အေထာက္အပံ့နဲ႕ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚျပီးအေသးစိတ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယေန႔သစ္ေတာဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္၌ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံအကူအညီေပးေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပဲြတြင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရး မွဳးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္ကဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုထင္းအသံုးနည္းေစမည့္စြမ္းအားျမင့္မီးဖိုမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ဒီေရေတာမ်ားမထိခိုက္ေအာင္စီမံထားသည့္ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

“တကယ္ေတာ့ေလဒီေရေတာေနရာေတြကစပါးစိုက္စိုက္ပုစြန္ကန္ငါးကန္ေမြးေမြးသံုးႏွစ္ေလာက္ဆို အဲဒါေတြဆက္လုပ္မရေတာ့တဲ့ေျမအမ်ိဳးအစားပါ။အဲေတာ့ဒီေရေတာလဲျပဳန္းဘာမွလဲလုပ္စားမရဖြတ္မရ ဒါးမဆံုးေတြျဖစ္ကုန္တာေပါ့”ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး ဘိုနီကဆိုသည္။

ယေန႔တြင္ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမွဳကာကြယ္ေရးႏွင့္စနစ္တက်စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွအေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၅)သန္းေက်ာ္ျဖင့္နည္းပညာအကူအညီမ်ားကိုလည္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမာၻေပၚတြင္ဒီေရေရာက္သစ္ေတာ ေပါက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီးအဆင့္(၇)တြင္တည္ရွိေနသည္။ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရဒီေရေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းေနသည့္ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း(၄၈၅၀၀၀)ဟက္တာခန္႔ရွိသည္။သို႔ေသာ္လြန္ခဲ့သည့္(၁၀)စုႏွစ္မ်ားအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ပုစြန္ကန္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊သစ္၊ထင္းအလြန္အက်ြံထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ဒီေရေရာက္သစ္ေတာမ်ားအလ်င္အျမန္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီးယခုအခ်ိန္တြင္ဒီေရေတာဧရိယာငါးသိန္းခန္႔သာက်န္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*