၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ KTV မ်ားမွ က်ပ္ ၅၄ ဒႆမ ၈ သန္းခန္႔ တုိင္းအစိုးရ အခြန္ရရွိမည္

၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ KTV မ်ားမွ က်ပ္ ၅၄ ဒႆမ ၈ သန္းခန္႔ တုိင္းအစိုးရ အခြန္ရရွိမည္
February 7, 2018 Fame Asian

3:11 pm
၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ KTV မ်ားမွ က်ပ္ ၅၄ ဒႆမ ၈ သန္းခန္႔ တုိင္းအစိုးရ အခြန္ရရွိမည္

27750237_1686407491403209_4711300969787460647_n

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇

၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း KTV လုိင္စင္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ ့သက္တမ္းတုိးျမွင့္ျခင္းတို ့မွ က်ပ္ ၄၁ ဒသမ၁ သန္း တုိင္းအစိုးရက ၀င္ေငြရရွိထားျပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက KTV လုုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္ ၅၄ ဒႆမ ၈ သန္းခန္႔ ရရွိမွာျဖစ္တယ္လုိ ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ကေျပာပါတယ္။

ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကာရာအိုေကစက္တစ္လံုးကို သံုးေသာင္းႏွဳန္းနဲ ့ေကာက္ခံတာျဖစ္ျပီး သက္တမ္းတိုးရင္ေတာ့ တစ္တစ္လံုးကို ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွဳန္းျဖစ္တယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ မွ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက လႊတ္ေတာ္မွာေျပာပါတယ္။

”တုိင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို ့ေလ်ာက္ထားတဲ့ ဗီဒီယို ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္(၁၇)ခ်က္နဲ ့ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ ့ဗီဒီယိုဥပေဒအရ တုိင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္ ဗီိဒီယိုလုပ္ငန္းစီစစ္ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက လုုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” လို ့သူမကေျပာပါတယ္။

ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ (၃) ရက္ေျမာက္ေန ့အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာက ” ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့့္ျပဳထားတဲ ့ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေပါင္းမည္မွ်ရိွသလဲ၊ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေတြကို ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ ့အညီထုတ္ေပးထားသလဲ၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြန္ကို မည္မွ်သတ္မွတ္ျပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးကာရာအိုေကလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရွိခဲ့သလဲ” စတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး န္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ မွ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက လႊတ္ေတာ္မွာေျဖၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း လုိင္စင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကာရာအိုေက(၃၂၆) ခုရွိေနျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းျမိဳ ့နယ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ အေရွ ့ပိုင္းခရိုင္နဲ ့အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တို ့က ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းအမ်ားဆံုးရွိေနပါတယ္။ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွာ ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ ၁၁၂ ခုရိွၿပီးေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ ၇၈ ခု နဲ ့ေတာင္ပိုင္းခရိုင္မွာ ၂၀ ခုတို ့ရွိေနတာျဖစ္တယ္လုိ ့တုိင္းအစိုးရကတင္ျပပါတယ္။ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေတြရဲ့ လိုင္စင္ေတြဟာ စတင္ထုတ္ေပးတဲ့ေန ့မွ တစ္ႏွစ္အထိသက္တမ္းရွိတာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။

သတင္း + ဓာတ္ပုံ – ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*