ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း အစိုးရ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း အစိုးရ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ေျပာ
February 5, 2018 Fame Asian

2:34 pm
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း အစိုးရ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ေျပာ

27545127_1707593865969555_4937724204806929086_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅

လြပ္လပ္ေရး မရမွီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူ ခဲ့ေသာ လူဦးေရသန္ေခါင္စာရင္းအသီးသီးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ စု ဆိုသည္ကိုသာေတြ႕ရျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ဆိုသည္ကို မည္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာမွ မေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

မက္မန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအး က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းသည့္ ”တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမရွိေၾကာင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသာမက ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအား သိရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိလိုျခင္း” ေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္သည္ ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ဆက္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ား၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာသံ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကပါ ယင္းအသံုးအႏႈန္းကုိ သံုးစြဲျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္မွ တရား၀င္သံုးစြဲ ေခၚဆိုလာပါက တရား၀င္ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္းဦးသိန္းေဆြက လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ေနရာမွာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းဆီ အေပၚ စိတ္ခံစားျပီး ထုတ္ျပန္ျခင္းထက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ထိေရာက္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ျဖည့္စြတ္ေျပာသည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*