ျပည္တြင္း၌အသားစားက်ြဲႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ျပည္ပမွနည္းစနစ္မ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးမည္

ျပည္တြင္း၌အသားစားက်ြဲႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ျပည္ပမွနည္းစနစ္မ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးမည္
February 5, 2018 Fame Asian

3:04 pm
ျပည္တြင္း၌အသားစားက်ြဲႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ျပည္ပမွနည္းစနစ္မ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးမည္

27459615_1684535108257114_9076830223118770906_n

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ျပည္တြင္း၌အသားစားက်ြဲႏြားသီးသန္႔ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ျပည္ပမွေမြးျမဴေရးနည္းစနစ္မ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွသိရသည္။

“အသားစားကြ်ဲႏြားေတြေမြးျမဴတဲ့အခါမွာ သမရိုးက်နည္းလမ္းေတြအစားႏိုင္ငံတကာကနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ေမြးျမဴႏိုင္ဖို႔ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုကူညီေပးသြားမွာပါ။အသားတိုးဖို႔ေရာအေကာင္ေရမ်ားမ်ားေမြးျမဴႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ နည္းစနစ္ေကာင္းေတြျဖန္႔ေဝသြားမွာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိခိုင္းက်ြဲႏွင့္ခိုင္းႏြားမ်ားကိုျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ မ်ားတြင္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္က်ြဲ/ႏြားမ်ားကိုအသားစားလုပ္ငန္းအျဖစ္စနစ္တက်ေမြးျမဴႏိုင္ေစရန္နည္းပ ညာျဖန္႔ေဝေပးသြားရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ကျပည္တြင္းရွိက်ြဲ/ႏြားမ်ားကိုျပည္ပသို႔တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတင္ပို႔ေနရျပီးႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွတရားမဝင္ တင္ပို႔မႈမ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို ႔ေရာက္ရွိေစရန္ေမြးျမဴသူမ်ားအား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွရသင့္ရထိုက္ေသာအခြန္အခမ်ားရရွိႏိုင္ေစေရးတို႔အတြက္ယခင္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလကက်ြဲ/ႏြားအရွင္မ်ားကိုျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔တင္ပို႔ရာတြင္သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီတရားဝင္တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီးလိုင္စင္တစ္ေစာင္လွ်င္က်ြဲ/ႏြားအေကာင္ေရတစ္ရာထိခြင့္ျပဳထားကာမူဆယ္နယ္စပ္မွတဆင့္တ႐ုတ္ျပည္သို႔အမ်ားဆံုးတင္ပို႔လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွစက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းလွ်က္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အခ်ိဳ႕တြင္က်ြဲႏြားမ်ားအသံုးျပဳေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျပည္တြင္းလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ခိုင္းေသာက်ြဲႏြားမ်ားကိုျပည္ပသို႔စုေဆာင္းတင္ပို႔ေနမႈအစာအသားစား လုပ္ငန္းအျဖစ္ သီးသန္႔ေမြး ျမဴမႈမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*