ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀၀ေက်ာ္ ရွိဟု ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ေျပာ

ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀၀ေက်ာ္ ရွိဟု ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ေျပာ
February 2, 2018 Fame Asian

2:51 pm
ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀၀ေက်ာ္ ရွိဟု ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ေျပာ

27331787_1704539052941703_1686231252882622795_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂

ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢလိက ဘဏ္ ၂၀ေက်ာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအပ္ႏွံထားၾကသည့္ စုစုေပါင္းအပ္ေငြပမာဏ မွာ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၇၀၀၀ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ထုတ္ေျပာသည္။

ထိုထဲတြင္ ေငြစုဘဏ္ အပ္ေငြစာရင္း၊စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း တို႔ႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံထားၾကသည့္ ပမာဏ မွာ ဘီလီယံ ၂၂၀၀၀ ရွိ၍ အပ္ႏွံေငြအားလံုး ၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။

ယင္းေငြတို႔သည္ အေျခခံႏွင့္ အလတ္တန္းစား လူတန္းစားမ်ား၊ပင္စင္လစာကိုမွီခိုေနၾကသည့္ ပင္စင္စားမ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မ်ားစြာဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဦးစိုးမင္းက ရွင္းျပသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မမ်ားေစရ၊အပ္ေငြ အတိုးႏႈန္း ကို ၈ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေစရ ဟုသတ္မွတ္ထားမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔က ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

ယင္းအေပၚ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ က ”ဘဏ္တိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔ခ်မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕မတည္ရင္းႏွီးေငြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာဟာ မွန္ေသာ္လည္းပဲ၊အေျခခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ ခံစားခြင့္နဲ႔ စုေဆာင္းေငြ ပမာဏကို အဓိက ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု တုန္႔ျပန္ျပီး၊ လက္ရွိတြင္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ႔ခ်ရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း ေျပာသည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*