တရုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ေက်းရြာအဆင့္ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းစတင္

တရုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ေက်းရြာအဆင့္ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းစတင္
February 1, 2018 Fame Asian

11:33 am
တရုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ေက်းရြာအဆင့္ဆင္းရဲမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းစတင္

27332253_1680497771994181_6691944223531247531_n

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

တရုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဗဟိုဌာန (IPRCC)ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီးေက်းရြာအဆင့္ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္း ကိုယေန႔စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ေထာက္ပံ့ေငြ ယြမ္(၃၃.၃၃)သန္းကိုအသံုးျပဳမွာျဖစ္ၿပီးေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ရွိမင္းျပင္ေက်းရြာႏွင့္တပ္ကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိေအးခ်မ္းသာေက်းရြာတို႔တြင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္ထားသည္။

စီမံကိန္းစတင္သည့္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူက”မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရ(၇၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ဟာေက်းလက္မွေနထိုင္ၾကၿပီးဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏွဳန္းျမင့္တဲ့အတြက္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကတဆင့္ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။အေဆြေတာ္တို႔တရုတ္ႏိုင္ငံဟာလူဦးေရသန္းရာခ်ီၿပီးဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႔အခုစီမံကိန္းကိုပူးတဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္းကေနအေဆြေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဆီကေနဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာအဖိုးတန္အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြ႐ရွိၿပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံရ႕ဆင္းရဲမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ(IPRCC)အေနျဖင့္ေက်းရြာအဆင့္ဆင္းရဲ မွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းကိုျမန္မာအပါအဝင္လာအိုႏွင့္ကေမၻာဒီးယားစုစုေပါင္းသံုးႏိုင္ငံအတြက္ယြမ္သန္း (၁၀၀)အကူအညီေပးၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

စီမံကိန္းကာလကို(၃)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီးယခုႏွစ္ေဖ ေဖာ္ဝါရီလမွစတင္ကာ(၂၀၂၁)ခုႏွစ္ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုစားဝတ္ေနေရးအေျခအေနဘက္စံုစစ္တမ္း(IHLCA Survey)အရျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမွဳရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ(၂၀၀၉-၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္(၂၅.၆)ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိခဲ့ရာမွ(၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္(၁၉.၄)ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။သို႔ေသာ္လည္းအာစီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ဆင္းရဲမွဳအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္အဆင့္(၉)ေနရာေရာက္ရွိေနၿပီးBIMSTECႏိုင္ငံ(၇)ႏိုင္ငံ၏အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္လည္းအဆင့္(၆)ေနရာအထိေရာက္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*