လာမည့္(၃)ႏွစ္အတြင္းDoing Business၏ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁၀၀) ေအာက္ေရာက္ရွိရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

လာမည့္(၃)ႏွစ္အတြင္းDoing Business၏ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁၀၀) ေအာက္ေရာက္ရွိရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
January 26, 2018 AsianFame MediaGroup

5:17 pm
လာမည့္(၃)ႏွစ္အတြင္းDoing Business၏ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁၀၀) ေအာက္ေရာက္ရွိရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

26907776_1674857115891580_577904051831284114_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္လြယ္ကူ ျခင္းရွိမရွိကိုစစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျပီးႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္႔Doing Business အစီရင္ခံစာတြင္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁၀၀) ေအာက္ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“နိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔က လြယ္ကူျပီးရိုးရွင္းတဲ့မူေဘာင္ေတြနဲ႔လွ်င္ျမန္ခိုင္မာတဲ့ မူဝါဒသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာဘဲစီးပြားေရးကိုလုပ္ကိုင္လိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဆရာတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဥပေဒေတြကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမွာပါ။သံုးႏွစ္အတြင္းမွာအဆင့္(၁၀၀)ေအာက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွထုတ္ျပန္သည့္ Doing Businessအစီရင္ခံစာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရျမန္ မာႏိုင္ငံသည့္အဆင့္(၁၇၁)တြင္ရွိေနျပီးအာစီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္ပါကလည္းမ်ားစြာကြာျခားေန ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ထိုေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ဆက္စပ္ဌာနမ်ားပူးေပါင္းျပီးလြယ္ကူစြာျဖင့္စီး ပြားေရးလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္မူဝါဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္ဌာနေတြကခ်မွတ္ထားတဲ့မူေတြက်ေတာ့ညွိႏွိဳင္းျပီးျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့သြားမွာေပါ့။တစ္ခ်ိဳ႕ဥပေဒနဲ႔ကန္႔သတ္ထားတဲ့အေျခအေနေတြက်ေတာ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ပါ လုပ္မွာေပါ့။ဒီလိုနဲ႔ အျမန္ဆံုးေျဖေလွ်ာ့တာေတြလုပ္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္”ဟု လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ Doing Business အစီရင္ခံစာသည္ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉၀)ေက်ာ္ကိုတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးက႑အလိုက္စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္ျပီးအလြယ္ကူဆံုးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁)မွစတင္ကာအဆင့္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*