အစိုးရကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေစခ်င္တဲ့ ျပည္သူ ႏုိင္ငံအတြင္း ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိျပီိး ျငိမ္္းခ်မ္းေရးနဲ ့စီးပြားေရးျပႆနာကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုသူမ်ားျပားဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပ

အစိုးရကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေစခ်င္တဲ့ ျပည္သူ ႏုိင္ငံအတြင္း ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိျပီိး ျငိမ္္းခ်မ္းေရးနဲ ့စီးပြားေရးျပႆနာကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုသူမ်ားျပားဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပ
January 25, 2018 Fame Asian

3:54 pm
အစိုးရကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေစခ်င္တဲ့ ျပည္သူ ႏုိင္ငံအတြင္း ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိျပီိး ျငိမ္္းခ်မ္းေရးနဲ ့စီးပြားေရးျပႆနာကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုသူမ်ားျပားဟု စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပ

27332421_943109125836071_927771505299553899_n

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၅

အစိုးရက ဦးစားေပးေျဖရွင္းရမယ့္ အေရးအၾကီးဆံုးျပသနာေတြဟာ ဘာေတြလဲလို ့တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ျပည္သူေတြကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့စီးပြားေရးလို ့ေျဖဆိုသူၾကသူမ်ား သာမ်ားျပားျပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို ့ေျဖဆိုသူမရွိသေလာက္နည္းပါးတယ္လို ့ထြက္ေပၚလာတဲ့ စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ ့ အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္္ရာ ျပည္သူ ့လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ ့(PACE) က တိုင္းနဲ ့ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ ျမိဳ ့နယ္ေပါင္း (၂၅၄) ျမိဳ ့နယ္မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ ႏုိင္္ငံသားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းမွာ ဦးစားေပး
ေျဖရွင္းရမယ့္တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ ့ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ျပသနာေတြကိုေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပဋိပကၡလို ့ ေျဖဆိုသူမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျပီး စီိးပြားေရးလို ့ေျဖဆိုသူမ်ားက ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတယ္လို ့စစ္တမ္းေကာက္ယူုခဲ့တဲ့ PACE မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ပဋိပကၡကို အေရးတၾကီိးေျဖရွင္းရမယ့္ျပသနာလို ့ျမင္သူက ၃၇ ရာခိုင္ႏွုဳန္းရိွျပီိး ၃၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းကေတာ့ စီိးပြားေရးကိုသာ အစိုးရကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။

” အရပ္ဘက္အဖြဲ ့ အစည္းေတြ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို ့့ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ ့အေရးၾကီးတဲ့ျပႆနာထဲမွာရွိတယ္လို ့ေျပာတဲ့ တုန္႔ ျပန္တဲ့ႏုိင္ငံသားေတြကေတာ့ အရမ္းနည္းတာသြားေတြ ့ရတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ ့ပတ္သတ္လို ့လက္ရွိအစိုးရက ၂၀၁၇ ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွစ္လိို ့သတ္မွတ္ျပီးေတာ့မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္တာကို အားလံုးသိၾကမွာပါ။ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ကေမးၾကည့္တယ္။ဖိုရမ္ေတြ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြက်င္းပျပီးေတာ့မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကို သိသလားလို ့ေမးတဲ့အခါမွာ ေျဖဆိုသူလူတစ္၀က္ေလာက္ကေတာ့ သိတယ္လို ့ေျဖဆိုၾကျပီး က်န္တစ္၀က္ေလာက္ေတာ့ မသိဘူးလို ့ေျဖၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့သိတယ္ဆိုတဲ့လူေတြကိုတစ္ခ်က္ေမးၾကည့္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြေဖာ္ေဆာင္ေနတာ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေနျပီလား ဘယ္လိုသေဘာရလဲဆိုေတာ့ သိတယ္လို ့ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ့ တစ္၀က္နီးပါးေလာာက္ကေတာ့ လမ္းမွန္ကိုေရာက္ေနျပီလို ့ေျဖတယ္။ ဒီေတာ့ ေႏွးတယ္လို ့ထင္လား၊ ျမန္တယ္လို ့ထင္လား၊ ပံုမွန္သြားေနတယ္လို ့ထင္လားလို ့ေမးၾကည့္ေတာ့ ျပည္နယ္ကလူေတြကေတာ့ အရမ္းေႏွးတယ္လို ့ေျဖဆိုၾကသူပိုမ်ားတာေတြ ့ရပါတယ္” လို ့အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ကဆိုပါတယ္။

အဲဒီစစ္တမ္းမွာ အစိုးရရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ ့အေျခခံအေဆာက္အအံုကို အေရးအၾကီိးဆံုးေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာလို ့ျမင္တဲ့ျပည္သူမ်ားက ၂၈ ရာခုိင္ႏွဳန္းနဲ ့တတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ ့တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလို ့ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၁၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ ့အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အစိုးရကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းေပးေစလိုတဲ့ျပည္သူမ်ားဟာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ (၁) ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရွိျပီး မရွိသေလာက္နည္းပါးတယ္လို ့PACE ကဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ ့အစိုးရရဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚ အကဲျဖတ္ေပးဖို ့့ျပည္သူမ်ားရဲ့ အျမင္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈ၊ အျခားပါတီမ်ားမွ အမတ္မ်ားနဲ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကိုေမးျမန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ မဲဆႏၵနယ္သို ့သြားေရာက္မႈ၊ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးတို ့နဲ ့ပတ္သတ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အားရေက်နပ္မႈဟာ ၁၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွ ၂၃ ရာခိုင္နွဳန္းအထိသာ ေက်နပ္တယ္လို ့ေျဖဆိုသူရွိျပီိး ညံ့တယ္လို ့ျမင္ေၾကာင္းေျဖဆိုသူဟာ ၁၇ ရာခုိ္င္ႏွဳန္းမွ ၂၇ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လိုအကဲျဖတ္လို ့ျဖတ္ရမွန္းမသိဘူးလို ့ေျဖဆိုသူမ်ားက ၃၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိေနျပီးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတယ္လို ့ေဖာ္ျပပါတယ္။

1

လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈနဲ ့့သေဘာထားအျမင္၊ မယံုၾကည္မႈ မတူညီိမႈကို နားလည္ေပးႏုိင္္မႈကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ သတိထားျပီးဆက္ဆံရတယ္လို ့ေျဖဆိုသူမ်ားဟာ ၇၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိရွိျပိီး လူအခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္ရပါတယ္လို့ေျဖဆိုသူမ်ားကေတာ့ ၁၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရွိတယ္လို ့့စစ္တမ္းအရသိရပါတယ္။

ယခုစစ္တမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန ့မွ ၁၁ ရက္ေန ့အထိေကာက္ယူခဲ့ျပီး ေနရာ ၆၀၀ ေကာက္ယူဖို ့သတ္မွတ္ထားတဲ့အနက္က ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၂ ေနရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၄ ေနရာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၁ ေနရာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၇ ေနရာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၁၇ ေနရာတို ့အပါအ၀င္ ၃၆ ေနရာမွာ ေကာက္ယူႏုိင္္ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို ့PACE ကေျပာပါတယ္။ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈဟာ PACE အဖြဲ ့ရဲ့ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျဖစ္ျပီိး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမႈ ၃၀၀၀ နီးပါးျပဳလုုပ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။

စစ္တမ္းမွာမေဖာ္ျပေပမယ့္ စစ္တမ္္းေကာက္ယူခဲ့မႈအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ့ သတင္းရယူေနမႈမွာ အစိုးရရုပ္သံလုိင္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အသံကိုၾကည့့္ျပီး သတင္းေတြသိရတယ္လို ့ေျဖဆိုသူက မ်ားျပားျပီး ရုပ္ျမင္သံၾကားလံုး၀မၾကည့္သူ ၄၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းနဲ ့သတင္းစာနဲ ့ဂ်ာနယ္လံုး၀မဖတ္သူ ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္ ့ရွွိေနတယ္လို ့PACE အဖြဲ ့မွ ဒါရိုက္္တာစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ကေျပာပါတယ္။

သတင္း၊ ဓါတ္ပံု – ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*