ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုျပည္ပသို႔တရားဝင္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းအစိုးရေၾကညာ

ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုျပည္ပသို႔တရားဝင္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းအစိုးရေၾကညာ
January 24, 2018 Fame Asian

11:04 am
ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုျပည္ပသို႔တရားဝင္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းအစိုးရေၾကညာ

26992273_1694781317250810_8332111500422481719_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အႏုပညပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ႏွင့္ျပည္ပမွတရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေၾကျငာခဲ့သည္။

“အဓိကကေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြရရွိလာမွာျဖစ္သလို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္လည္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာေတြပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ”တရားဝင္တင္သြင္း/တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အေပၚစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ကို ယခုလ(၂၂)ရက္ေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ေၾကျငာသည့္ေန႔မွစ၍တရားဝင္တင္ပို႔/တင္သြင္းႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။

ျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွခ်မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းလိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ယခုေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္ကို မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္ကိုလည္း ျပည္တြင္းရွိေရႊခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*