အဂတိလိုက္စားျပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတယ္လို ့ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူကို သတင္းေပးပို ့ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမယ့္္ အခ်က္ ၊ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ျပင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာပါလာ

အဂတိလိုက္စားျပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတယ္လို ့ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူကို သတင္းေပးပို ့ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမယ့္္ အခ်က္ ၊ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ျပင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာပါလာ
January 22, 2018 Fame Asian

3:29 pm
အဂတိလိုက္စားျပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတယ္လို ့ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူကို သတင္းေပးပို ့ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမယ့္္ အခ်က္ ၊ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ျပင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာပါလာ

26992200_1670730186304273_3205667056188992604_n

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၂

ေလးၾကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဂတိတိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ အဂတိလိုုက္စားျပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာတယ္လို ့ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူကို သတင္းေပးပို ့့ခ်က္အျဖစ္ ေကာ္မရွင္ကသတ္မွတ္ျပီိး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လို ့ပါရွိလာပါတယ္။ ျပီၤးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန ့ရက္စြဲနဲ ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းလာတဲ့ ယခုဥပေဒၾကမ္းမွာ ယခင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ရဲ့ေနာက္မွာ ပုဒ္မခြဲ(စ်) အျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈရွိ္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာ္သတင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ေကာ္မရွင္က သတင္းေပးပို ့ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္”ဆိုျပီး ထည့္သြင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီိကို သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူက တုိင္ၾကားမွသာ ေကာ္္မတီက စံုစမ္းစစ္ေဆး၊အေရးယူမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဂတိလုိက္စားျပီိး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတယ္လို ့့ေက်ာ္ေစာ္သတင္းရွိရင္ ေကာ္မရွင္က သတင္းေပးခ်က္လို ့့မွတ္ယူျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၃ ရဲ့ (က) ကို ”အဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ရရွိေသာေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသထင္ရွားေပၚေပါက္လွ်င္ အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ သို ့မဟုတ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္း၊ ကိရိယာ၊တန္ဆာပလာမ်ားကို ျပည္သူ ့ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းရမည္” ဆိုတဲ့အခ်က္လည္းပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

”ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းက ေရာက္ေနျပီ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအေနနဲ ့ေတာ့ အစည္းအေ၀းေတြဆက္တုိက္လုပ္ျပီး ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုေတာ့ျပည္ေထာင္္စုလႊတ္ေတာ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကိုလႊဲေပးမလား၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဘက္ကိုေပးမလားေတာ့မသိဘူး။ ေပးရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ဆို ေကာ္မတီိကိုေရာက္ျပီ စေဆြးေႏြးလို ့ရျပီ။ အခု ဥပေဒၾကမ္းမွာက ေက်ာ္ေစာ္သတင္းရွိတာနဲ ့တင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလို ့ရမယ့္အခ်က္ပါလာတယ္” လို ့ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီိမွအဖြဲ ့ ၀င္ ထန္းတပင္ျမိဳ ့နယ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ေလးၾကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ယခုဥပေဒၾကမ္းမွာ သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း ဆုေၾကးခ်ီးျမွင့္ဖို ့ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္းပါ၀င္လာတာကိုေတြ ့ ရပါတယ္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ရဲ့ မူလပုဒ္မခြဲ(စ်) ေနရာမွာ (ည)အျဖစ္အစားထုိးျပီး သတင္းေပးသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ နစ္နာသူ (သို့မဟုတ္)တုိင္ၾကားသူမ်ားကို လိုအပ္တဲ့အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္တဲ့အစ္ုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားနဲ ့၊ ညိွနိွဳင္းေဆာင္ရြက္ဖို ့နဲ ့ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေရးအတြက္ ညိွနိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဆိုျပီး ပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*