အေသးစားရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားရာဘာအရည္အေသြး နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ေစ်းေကာင္းမရရွိသည့္အေျခအေနကိုအကူအညီေပးသြားမည္

အေသးစားရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားရာဘာအရည္အေသြး နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ေစ်းေကာင္းမရရွိသည့္အေျခအေနကိုအကူအညီေပးသြားမည္
January 19, 2018 Fame Asian

11:19 am
အေသးစားရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားရာဘာအရည္အေသြး နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ေစ်းေကာင္းမရရွိသည့္အေျခအေနကိုအကူအညီေပးသြားမည္

26731183_1667492826628009_9095980421243300056_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၉

အေသးစားရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ရာဘာေရာင္းခ်ရာတြင္အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ေစ်း ေကာင္းမရရွိသည့္အေျခအေနကိုသက္ဆိုင္ရာဌာနအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွပူးေပါင္းျပီးအကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ဟုစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကရာတြင္ဧကမ်ားစြာစိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ရာဘာေစးမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္းတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသူမ်ားမွာအရည္အေသြးအားနည္း ခ်က္ေၾကာင့္ေစ်းေကာင္းမရရွိသည့္အတြက္ဌာနဆိုင္ရာမွပူးေပါင္းကူညီေပးသြားရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ဧကမ်ားတဲ့သူေတြကအရင္းအႏွီးမ်ားတဲ့အခါက်အ ေစးျခစ္တဲ့အခါသံုးရက္ကိုတစ္ႀကိမ္ျခစ္တယ္ႏွစ္ရက္ ျခားအေစးျခစ္တယ္ေပါ့ဒါေပမဲ့(၃)ဧက(၄)ဧက Small farmerေတြကေန႔တိုင္းအေစးျခစ္တဲ့အခါကြာ လတီေလွ်ာ့တာေပါ့ေနာက္processလုပ္တဲ့အခါလည္းကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ေလးနဲ႔လုပ္တဲ့အခါကြာလတီေလွ်ာ့ ေတာ့ေလွ်ာ့တဲ့ေစ်းနဲ႔ပဲေရာင္းရတာေပါ့ေစ်းကေတာ့အ ကုန္ေရာင္းရတယ္ဒါေပမဲ့ကြာလတီနည္းေတာ့ေစ်းနည္းတာေပါ့”ဟုစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္ကဆို သည္။

ထိုကဲ့သို႔တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ရာဘာအေစးထုတ္ယူသည့္နည္းပညာႏွင့္ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားကိုအကူအညီေပးသြားရန္စီစဥ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယခင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလကုန္မွယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ(၆)ရက္ ေန႔အထိျပည္ပသို႔ပင္လယ္ေရေၾကာင္းရာဘာတင္ပို႔မႈမွအေမရိကန္ေဒၚလာသုညဒသမ(၃၆၃)သန္းရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးမွဳအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္မြန္ျပည္နယ္/တနသာၤရီတိုင္းႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရာဘာဧကသန္းႏွင့္ခ်ီစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိေနသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*