ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ မူမ်ားအတြက္ တင္ျပခ်က္မ်ားစာတမ္းမိတ္ဆက္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ မူမ်ားအတြက္ တင္ျပခ်က္မ်ားစာတမ္းမိတ္ဆက္
January 18, 2018 Fame Asian

5:52 pm
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ မူမ်ားအတြက္ တင္ျပခ်က္မ်ားစာတမ္းမိတ္ဆက္

3

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၈

” ဒီိမုိကေရစီႏွင့့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ တင္ျပခ်က္မ်ား” အမည္ရွိ သုေတသနစာတမ္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွွိ ေအာ့ခစ္ဟိုတယ္မွာ ဒီကေန ့မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီိသုေတသနစာတမ္းကို ေဒါက္တာဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္ က ဦးေဆာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ( MIPS) မွသုေတသနအဖြဲ ့က ျပဳစုတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

2
(၂၁) ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ စုစည္းခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ျခင္း၊ ႏို္င္ငံတကာ အေတြ့ ့အၾကံဳမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ေခတ္အဆက္ဆက္ရွိ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားပါ အခ်က္မ်ားနဲ ့ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ျခင္းမ်ာ ျပဳလုပ္ျပီး စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္တယ္လို ့MIPS မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး ကေျပာပါတယ္။

3
”ကြ်န္ေတာ္တို ့က ဘာျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ိဳးမလုပ္ပါဘူး။ အားလံုးစဥ္းစားႏုိင္ေအာင္ဆိုျပီိး အေတြးအျမင္ေတြထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒီအေတြးအျမင္ေတြကိုထုတ္ျပီိးစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈျဖစ္တဲ့ဟာေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” လို ့သူကေျပာပါတယ္။

6
ယခုစာတမ္းကို ဥေရာပသမဂရဲ့ ရန္ပံုေငြအကူအညီိနဲ ့ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ျပီး နယ္သာလန္ႏုိင္ငံရဲ့အကူအညီနဲ ့စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

AF-245

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*