စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႕ရ ဦးလွမိုးေအာင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီ

စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႕ရ ဦးလွမိုးေအာင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီ
January 18, 2018 Fame Asian

11:11 am
စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႕ရ ဦးလွမိုးေအာင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီ

26733362_1688315697897372_1723680341605518012_n-(1)

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳထားတဲ့ ဦိးလွမိုးေအာင္ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ကန္ ့ကြက္သူမရွိ္ ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးလွမိုးေအာင္ဟာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္ေအာင္ျမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္ ့အပ္ဖို ့သေဘာတူသလား လို ့လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သံုးၾကိမ္ေမးခဲ့ရာမွာ သံုးၾကိမ္လံုးသေဘာတူခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးလွမိုးေအာင္ဟာ လက္ရွိမွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ေမြးျမဴေရးေကာ္မတီမွာ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရးက်န္းမာေရးနဲ ့သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ ့၀င္အျဖစ္တာ၀န္ယူထားသူျဖစ္ပါတယ္။

၎ဟာ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ကေနစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ ့ဘြဲ ့ရထားသူျဖစ္ျပီးေတာ့အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္ေအာင္ျမိဳ ့နယ္မွာ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို မဲအေရအတြက္ ၃၇၁၂၄ နဲ ့အႏုိင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

သူူဟာ ျမိဳ ့နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့မွာ ဒုတိယဥကၠဌတာ၀န္ယူထားျပီး အေရာင္းအ၀ယ္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။

ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ဖူးျခင္းမရွိပါဘူး။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ NLD ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးလူငယ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အုပ္စုေအာင္ႏုိင္္ေရး ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္ေအာင္ျမိဳ ု့နယ္ NLD ပါတီမွာ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။

ျမန္ေအာင္ျမိဳ ့နယ္ ၊ သေျပကုန္းအုပ္စု၊ သေျပကုန္းေက်းရြာမွာ ေနထုိင္ေနျပီး သားသမီးမရွိပါဘူး။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*