ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးနုိင္မႈ တစ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေန

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးနုိင္မႈ တစ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေန
January 17, 2018 Fame Asian

1:20 pm
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးနုိင္မႈ တစ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေန

img3

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇

အစိုးရမွ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ျပည္ပသို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေစလႊတ္ေပးနုိင္မႈ ၊ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြခန္႔အပ္ထားနုိင္မႈ အေျခအေနေတြဟာ လအလိုက္ေလ်ာ့က်လာေနပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ျမန္မာလုပ္သား ၁၅၅၅၇ ဦး ကို နုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ ၇ မွာ အစိုးရက အလုပ္ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္သား ၃၁၈၁၃ ဦးတို႔ကို အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးခန္႔အပ္ေပးနုိင္ခဲ့တယ္လို႔ အလုပ္သမားနဲ႔ လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။

အလားတူ ျပီးခဲ့တဲ့ နို၀င္ဘာလအတြင္းမွာေတာ့ ျပည္ပနုိ္င္ငံေတြကို ျမန္မာလုပ္သားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ ၁၂ ၇၅၁ ဦးရွိခဲ့ျပီး ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၅၅၈ ဦးကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာေတာ့ ျမန္မာလုပ္သား ၁၂၁၁၆ ဦးတို႔ နုိင္ငံျခားမွာအလုပ္ရျပီး ျပည္တြင္းမွာ ၁၆၄၁၃ ဦးတို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အလုပ္သမားနဲ႔လ၀က၀န္ၾကီး ဌာန ကေျပာပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ၊ႏို၀င္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာ ၃ လတာရဲ႕ ႏႈန္းထားေတြကိုၾကည့္ရင္ နို၀င္ဘာလအတြင္းျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးနို္င္မႈဟာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးနုိင္မႈ ထက္ ၃၀ ရာခိုင္နႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္းျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးနုိင္မႈဟာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးနုိင္မႈထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလာေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

အစိုးရမွ အမ်ားဆံုးအလုပ္အကိုင္ရွာေပးနုိင္ခဲ့တဲ့ ေနရာက ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္ျပီး အနည္းဆံုးအလုပ္အကိုင္ရွာေပးနုိင္ခဲ့တာ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းဟာ ၃ လတာ စလံုးရဲ႕ စာရင္းဇယားမွာ ထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ေနျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အေႏွးေကြးဆံုးဆိုတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ကေတာ့ စာရင္းဇယားရဲ႕ေအာက္ဆံုးမွာပဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာလမွာ အလုပ္အကိုင္ ၁၂ ေနရာ ၊ နို၀င္ဘာလ မွာ ၁၈ ေနရာ တို႔ ရွာေဖြခန္႔အပ္နုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ၃ ဦးအထိသာ ခန္႔အပ္နိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ အလုပ္သမားနဲ႔လ၀က၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ထက္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိိုင္က႑ကိုပိုမိုဦးစားေပး ရွာေဖြေပးသြားမယ့္အေၾကာင္းကိုလည္း အလုပ္သမားနဲ႔လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူေတြကဆိုထားပါတယ္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္က႑ကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ နို၀င္ဘာလမွာ ပမာဏ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာလမွာ ပမာဏ ၅၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ပနုိင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ ထုိင္းနုိင္ငံဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္ျပႆနာမ်ားေစကာမူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအမ်ားဆံုးနုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ျပည္ပကိုသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ အဆိုပါ ႏႈန္းထားေတြဟာ တရား၀င္ နည္းလမ္းနဲ႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*