ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀မွာ ဖယ္ရွားသြားရန္ ရည္ရြယ္ထား

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀မွာ ဖယ္ရွားသြားရန္ ရည္ရြယ္ထား
January 16, 2018 Fame Asian

3:32 pm
ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀မွာ ဖယ္ရွားသြားရန္ ရည္ရြယ္ထား

7

ရန္ကုန္၊ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးကိစၥမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀မွာ ဖယ္ရွားသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ က ယေန႔မွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အထက္ပါစကားကုိ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရးစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္)လူအားလုံးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား လူမႈေရး၀န္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ၉ႏုိင္ငံထဲက ေမာ္လဒုိက္နဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမ်ားမွာ ငါးႀကိမ္အထက္ေဆးတုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေတြ႔႐ွိႏႈန္းက လူတစ္ေထာင္မွာတစ္ေယာက္ပဲ ေတြ႔႐ွိရေတာ့တဲ့အတြက္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္”လုိ႔ ဦးႏုိင္ငံလင္းကေျပာပါတယ္။

ွဦးႏုိင္ငံလင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရး အတြက္ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၂၀၂၀ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ၂ႏွစ္သာ လုိေတာ့တယ္လုိ႔၎ကေျပာပါတယ္။

လက္႐ွိမွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရးအတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္မွ ၃၁ရက္ေန႔အတြင္း လူဦးေရ (၆၀၂၉၆၃၅)သန္းကုိ သန္ခ်ေဆးေပါင္းတုိက္ေကြၽးသြားမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းကေျပာပါတယ္။

“ခ႐ုိင္ေပါင္း ၄ခ႐ုိင္၊ျမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ျမဳိ့နယ္မွာ လူဦးေရ(၆၀၂၉၆၃၅)သန္းကုိ ဆယ္ရက္စီမံခ်က္အေနနဲ႔ တုိက္ေကြၽးသြားမွာပါ။

၂၀၂၀ဆုိငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရး လူအားလုံးေဆးေကြၽးျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္တာပါ”လုိ႔ ဦးႏုိင္ငံလင္းကေျပာပါတယ္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*