က်ြဲ/ႏြားမ်ားျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ ေပးေန

က်ြဲ/ႏြားမ်ားျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ ေပးေန
January 8, 2018 Fame Asian

4:02 pm
က်ြဲ/ႏြားမ်ားျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ ေပးေန

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၈

က်ြဲ/ႏြားမ်ားျပည္ပသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးေနျပီးလိုင္စင္(၁)ေစာင္လွ်င္အေကာင္ေရ(၁၀၀) အထိခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“အခုလက္ရွိကေတာ့က်ြဲႏြားေတြကိုexport certificateထုတ္ေပးေနပါျပီေနာက္တစ္ခုကဒါကို က်န္္းမာေရးစစ္ေဆးျပီးျပီဆိုတဲ့ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ထုတ္ေပးတာေပါ့လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ(၁၀)ေစာင္ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ရွိသြားျပီဒါေပမဲ့လိုင္စင္(၁)ေစာင္ကိုေတာ့က်ြဲႏြားအေကာင္ေရ(၁၀၀)ပဲခြင့္ျပဳထားပါတယ္”ဟုစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

က်ြဲတစ္ေကာင္လွ်င္ကီလို(၃၀၀)အထက္သတ္မွတ္ကာလိုင္စင္ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိျပီးလိုင္စင္သက္တမ္းမွာ(၃)လအထိခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးလက္ရွိတြင္ျပည္ပသို႔တရားဝင္က်ြဲ/ႏြားအေကာင္ေရ(၁၀၀၀)ခန္႔တင္ပို႔ထားသည္။

ယခင္ကကြ်ဲႏြားမ်ားကိုတရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျပီးႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားဆံုးရွံဳးေနသလိုေမြးျမဴေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္လည္ူနစ္နာမွဳမ်ားရွိေနသျဖင့္ယခုကဲ့သို႔တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်ဲႏြားမ်ားတရားဝင္တင္ပို႔ခြင္လိုင္စင္ရရွိရန္အတြက္ ေမြးျမဴေရးဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ျပီးတရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ရရွိပါကသက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔အေၾကာင္းၾကားထားျပီးလြတ္လပ္စြာသယ္ယူေရာင္းဝယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

က်ြဲ/ႏြားမ်ားတင္ပို႕ခြင့္ကိုယခင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းကခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီးမူဆယ္မွတဆင့္တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*