တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားသတ္မွတ္စံႏွဳန္းအတိုင္း ကိုက္ညီမွဳမရိွဘဲျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာပါက စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကိုတိုင္ၾကားႏိုင္

တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားသတ္မွတ္စံႏွဳန္းအတိုင္း ကိုက္ညီမွဳမရိွဘဲျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာပါက စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကိုတိုင္ၾကားႏိုင္
January 3, 2018 Fame Asian

2:08 pm
တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားသတ္မွတ္စံႏွဳန္းအတိုင္း ကိုက္ညီမွဳမရိွဘဲျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာပါက စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကိုတိုင္ၾကားႏိုင္

26166171_1651691398208152_1247901972136057898_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေနသည့္တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားသည့္စံႏွဳန္းအရည္အေသြးမ်ားအတိုင္းျပည့္မီျခင္းမရွိပါကစားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ျပီးတရုတ္နိုင္ငံႏွင့္တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္အေရးယူမွဳမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

“ဒီဇင္ဘာလထဲကတည္းက တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕စားသံုးသူေရးရာဌာနနဲ႔သေဘာတူညီမွဳရခဲ့ပါျပီ။ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရစံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီတဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႔ရွိေနပါတယ္ တရုတ္ထုတ္ကုန္ေတြဆိုင္လည္းျပည္တြင္းကိုအမ်ားႀကီးဝင္ေန တာဆိုေတာ့တကယ္လို႔သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီရင္တိုင္ပါ။ဌာနခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ျပီးတရုတ္နိုင္ငံမွာ(BlackList)သြင္းျပီးေၾကညာတာမ်ိဳးအထိလုပ္သြားမွာပါ”ဟုစားသံုးသူ ေရးရာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဆြတင့္ၾကဴကဆိုသည္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔တရုတ္နိုင္ငံထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးမမီေၾကာင္းမူလကေၾကညာထားသည့္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တိုင္ၾကားလာပါကတဖက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကိုတရုတ္နိုင္ငံစားသံုးသူေရးရာဌာနမွလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္ူစသည့္အေရးယူမွဳမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူပင္ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္းတရုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္အခါသတ္မွတ္ေၾကညာထားသည့္စံႏွဳန္းမ်ားအတိုင္းတင္ပို႔ရန္လိုအပ္ျပီးသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားအတိုင္းမညီညႊတ္ပါကႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီ ခ်က္အတိုင္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုသာမကျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္းသတ္မွတ္စံႏွဳန္းမ်ားအတိုင္းမကိုက္ညီပါကျပည္သူမ်ားအလြယ္တကူတိုင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ခရိုင္အဆင့္စားသံုးသူေရးရာအျငင္းပြားမွဳေျဖရွင္းေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*