ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီးကို ရာထူးအား တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီးကို ရာထူးအား တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
January 2, 2018 Fame Asian

12:08 pm
ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီးကို ရာထူးအား တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

1

စစ္ေတြ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂

တာ၀န္မေက်ပြန္ဟု စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံထားရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီ ကို ရာထူးအားတာ၀န္ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္မသင့္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥွႏွင့္ပတ္သတ္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကရာ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၃ ပံု ၂ ပံု ေက်ာ္ ၃၇ ဦးက စြပ္စြဲမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ျပီး စည္ပင္၀န္ၾကီးဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေၾကာင္းေထာက္ခံသည့္ မဲ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္၀န္ၾကီးကို ရာထူးတြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္မသင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကေၾကညာခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ဥပေဒအရေပး အပ္သည့္တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ျခင္းမရွိဆုိကာ ရာထူးမွရပ္စဲရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၇ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးကာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕ကုိ ဒီဇင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕က အတိုင္ၾကားခံရသူ စည္ပင္၀န္ၾကီးအပါအ၀င္ အ စုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ တုိုင္ၾကားသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းကာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ကေန႔က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကိုေခၚယူ၍ ဆံုူးျဖတ္ခ်က္ရယူလည္းျဖစ္သည္။

YL

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*