လူ ့အခြင့့္အေရးနဲ ့အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မသန္စြမ္းသူတို႔ အျပည့္အ၀မရေသး

လူ ့အခြင့့္အေရးနဲ ့အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မသန္စြမ္းသူတို႔ အျပည့္အ၀မရေသး
December 29, 2017 Fame Asian

12:23 pm
လူ ့အခြင့့္အေရးနဲ ့အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မသန္စြမ္းသူတို႔ အျပည့္အ၀မရေသး

25994562_1667593779969564_1174468018088663767_n (1)

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

မသန္စြမ္းသူေတြဟာ လူ ့အခြင့့္အေရးနဲ ့အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အျခားႏုိင္ငံသားေတြလို တန္းတူညီမွ်ခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲနဲ ့ စိန္ေခၚမႈေတြၾကံဳေတြ ့ေနရဆဲျဖစ္တယ္လို ့ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက မေန ့က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီိအစည္းအေ၀းမွာေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူလူဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရွိရာမွာ ၎တို ့အတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ပတ္္၀န္းက်င္ဖန္တီိးမႈဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြကို ျပင္ဆင္တာ၊အသစ္တည္ေဆာက္တာ၊မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ လိုအပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ့ံေပးတာ စတာေတြအားနည္းေနသလို မ်က္မျမင္လက္စမ္းစာနဲ ့လက္သေကႍတျပ ဘာသာစကားတို ့တက္ေျမာက္တဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားနဲ ့ မသန္စြမ္းသူဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စတဲ့လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမရွွိျခင္း၊ ၎တို ့အေပၚ အျမင္သေဘာထားဆုိင္္ရာအတားအဆီးေတြကိုလည္း ယေန ့တုိင္ၾကားသိေနရတယ္လို ့ ဒုတိယသမၼတ ကဆိုပါတယ္္။

ဒါ့အျပင္ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ့အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဌာနတစ္ခု၊အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုတည္းနဲ ့သာမဆုိင္ဘဲ အျခားဌာနဆုိင္ရာမ်ားကလည္း က႑အလိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္လို ့ဒုတိယသမၼတ ကဆက္ေျပာပါတယ္။ျမန္္မာႏုိင္ငံဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ
လ ၇ ရက္ေန ့က မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ့အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုမသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ႏုိင္္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ့အခြင့့္အေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွာ ဒုတိယသမၼတ ဦိးဟင္နရီိ ဗန္ထီိးယူက ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနဲ ့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္္ၾကီီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူထားပါတယ္။

AF-245

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*