အစိုးရက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ေျခ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

အစိုးရက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ေျခ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
December 28, 2017 Fame Asian

1:58 pm
အစိုးရက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ေျခ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

25994579_1666688656726743_6506062388450029272_n

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈)

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းမွ ယခု (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္သံုးဆိုလာ စနစ္ႏွင့္အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္ တို႔ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၃၃၀)ခန္႔ကို လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟုေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

“၂၀၃၀မွာတစ္နိုင္ငံလံုးလွ်ပ္စစ္မီးရရမယ္ဆိုတဲ့စီမံခ်က္အတိုင္းမဟာဓာတ္အားလိုင္းကေနဆယ္မိုင္ေဝးတဲ့ေနရာဒါမွမဟုတ္ေနာင္ဆယ္ႏွစ္အတြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရနိုင္ေသးတဲ့ေနရာေတြမွာ အခုလုပ္ေနတဲ့ National Electrification Project -Off Grid စီမံခ်က္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ကဆိုသည္။

စီမံခ်က္ကို (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္တြင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာေပါင္း(၂၇၀၀)ေက်ာ္ရွိအိမ္ေထာင္စုေပါင္းတစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ကိုလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစခဲ့သည္။ စီမံခ်က္ကာလကိုငါးႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီးေက်းရြာ ေပါင္း(၅၅၀၀)ခန္႔ကိုလွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ေစရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။

အိမ္သံုးဆိုလာတပ္ဆင္ေပးသည့္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ျပည္သူ အခ်ိဳးက်ထည္႔ဝင္ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊အေသးစားဓာတ္အားေပးစနစ္အတြက္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက(၆၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းကုမၼဏီႏွင့္ျပည္သူမ်ားမွ(၂၀)ရာခိုင္နွဳန္းခန္႕စီထည့္ဝင္လည္ပတ္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

(၂၀၃၀)ျပည္႔ႏွစ္တြင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးမီးလင္းေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာစုစုေပါင္း သန္း(၄၀၀)ထုတ္ေခ်းထားျပီးအမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းအတြက္သန္း(၉၀)ကိုအသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးက်န္ေခ်းေငြသန္း(၃၁၀)ကိုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကမဟာဓာတ္အားလိုင္းတိုးခ်ဲ႕သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳမည္ဟုသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*