အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာ/မမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၄၇ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာ/မမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၄၇ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္
December 26, 2017 Fame Asian

4:31 pm
အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာ/မမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၄၇ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္

25994766_1664999553562320_1720695235539864743_n

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ၂၆

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာ/မမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၄၇ဦးကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ယမန္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုအေရအတြက္ သည္ အစိုးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဧျပီလမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအထိ အေရးယူခဲ့ေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ အေရးယူခဲ့မႈတြင္ အေျခခံပညာေရး အရာထမ္းအဆင့္ က ၁ဦးသာ ပါ၀င္ျပီး၊အမႈထမ္းအဆင့္က ၁၄၆ဦး ျဖစ္
ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွတာ၀န္ရွိသူက ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူခဲ့ပါေၾကာင္းေျပာျပီး၊အေရးယူခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္ထဲတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ျပဌာန္းထားေသာ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္ျပဳမူ မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာ/မမ်ားအပါအ၀င္ အေျခခံပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၄၇ဦး ကိုရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သလို ၊အျခားေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း ၁၁ခု တို႔မွ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ကို လည္း ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးယူခဲ့သည္။ထို ၈၀၀ေက်ာ္ထဲတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသူစုစုေပါင္း ၈၅ဦး ပါ၀င္ေနသည္။

ပညာေရး၀န္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ကိုအေရးယူမႈတြင္ စာျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ႏွစ္တိုးလစာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ရာထူးတိုးရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ရာထူးအဆင့္ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း၊၀န္ထမ္းအျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း၊တာ၀န္မွယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ အားလံုးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ၀န္ထမ္းမ်ားကိုအေရးယူ လိုက္ရျခင္းမွာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ပ်က္ယြင္းမႈႏွင့္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ အရာထမ္း၊အမႈထမ္း ၄၉၇၈၇၂ ဦးရွိသည္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*