ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ 6644 SMS စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူျပီး ေရႊကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုက္ပါ ….

ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ 6644 SMS စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူျပီး ေရႊကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုက္ပါ ….
December 20, 2017 Fame Asian

10:38 am
ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ 6644 SMS စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူျပီး ေရႊကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုက္ပါ ….

25498468_1638264122884213_7122030639198904162_n

Popular News Journalမွ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားကို တယ္လီေနာဖုန္းျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ 6644 သို ့ POPN ON ဟု SMS ရိုက္ႏိွပ္ေပးပို ့ျခင္းျဖင့္ ( ၁၉.၁၂.၂၀၁၇ မွ ၁၈.၁.၂၀၁၈ အထိ) ကံစမ္းလိုက္ၾကရေအာင္…

ဆုေၾကးမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဆု ေရႊ ၃ က်ပ္သား (၁ ဆု)၊ ဒုတိယဆု ေရႊ ၂ က်ပ္သား ( ၁ ဆု)၊ တတိယဆု ေရႊ ၁ က်ပ္သားဆု ( ၁ ဆု)၊ ႏွစ္သိမ့္ဆု ေရႊ ၅ မူသား ( ၆ ဆု) တို ့ျဖစ္ပါသည္။

SMS စာတိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တစ္ပတ္ကို ၂၆၂ က်ပ္သာ က်သင့္ပါမည္။

မွတ္ခ်က္ – လူၾကီးမင္းသည္ SMS စာတိုဝန္ေဆာင္မႈကို ကံစမ္းမဲကာလျပီးဆံုးသည့္အထိ ရယူထားရပါမည္။

https://goo.gl/FVz7iq တြင္ ဆုမဲအစီအစဥ္ ႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*