၁၁လတာကာလအတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္အပါအ၀င္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၈၀၀ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့

၁၁လတာကာလအတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္အပါအ၀င္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၈၀၀ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့
December 19, 2017 Fame Asian

2:41 pm
၁၁လတာကာလအတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္အပါအ၀င္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၈၀၀ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့

25446356_1658128907582718_5603350289986579776_n

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္အပါအ၀င္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၈၀၀ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ မီးေလာင္မႈျဖစ္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေရ မွာစုစုေပါင္း ၁၆၈၁ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲျပီး၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း၂၇၈၇လံုး ၊စက္ရံုအလုပ္ရံု ၆လံုး ၊ဂိုေဒါင္အလံုးေပါင္း ၃၀မီးေလာင္ပ်က္စီးခ့ဲကာ ဆံုးရံႈးမႈပမာဏက ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ယင္းဌာနက ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ေပါ့ဆမီးေႀကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ မီးေလာင္မႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေနာက္မွာမွ ၀ါယာေရွာ႔ စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္မီးေလာင္မႈ အၾကိမ္ေရကို ယခင္၂ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အနည္းဆံုး အေရအတြက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မီးေလာင္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ေအာက္တိုဘာလ၁၉ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟိုတယ္မီးေလာင္မွဳျဖစ္စဥ္၏ ဆံုးရွံဳးမႈ တန္ဖိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏျမင့္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အၾကိမ္ေရ ၁၇၀၈ႀကိမ္၊အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ၁၂၈၆၇လံုး ၊စက္ရံု ၂၅လံုး ၊ဂိုေဒါင္ ၃၁ လံုးမီးေလာင္ပ်က္စီးခ့ဲၿပီး ဆံုးရွံဳးမႈတန္ဖိုး မွာ ၂၃၀၃၅၀၈၉၇၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မွဳအႀကိမ္ေရ ၁၈၄၇ႀကိမ္၊အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ၅၈၁၇လံုး ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု ၁၈လံုး ၊ဂိုေဒါင္ ၅၈လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခ့ဲျပီး ဆံုးရွံဳးမႈတန္ဖိုး မွာ ၄၁၆၄၀၆၄၈၅၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*