ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ အထိႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းမွေခ်းေငြရ ရွိမည္

ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ အထိႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းမွေခ်းေငြရ ရွိမည္
December 11, 2017 Asian Fame

3:25 pm
ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ အထိႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းမွေခ်းေငြရ ရွိမည္

Dawei

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁)

ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီနယ္စပ္ အထိႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ပါက ထိုင္းမွေခ်းေငြေပးရန္ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္

လက္ရွိတြင္ႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းသံုးခု လ်ာထားျပီးထို လမ္းေၾကာင္းသံုးခုမွာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွထိုင္းႏိုင္ငံကန္ခ်နာဘူရီနယ္စပ္အထိေဖာက္လုပ္မည့္လမ္းျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အထိေဖာက္လုပ္မည့္လမ္းႏွင့္ယခင္လမ္းေဟာင္း၏တစ္ဝက္ေလာက္မွေန၍ထားဝယ္ျမိဳ႕ကိုျဖတ္၍ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အထိေဖာက္လုပ္မည့္လမ္းတို႕ျဖစ္သည္။

လမ္းေၾကာင္းသံုးခုအနက္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီနယ္စပ္ အထိေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းအတြက္ထိုင္းမွအတိုးႏႈန္းသက္သာေသာႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ဟုကမ္းလွမ္းထားျပီးက်န္လမ္းေၾကာင္းမွေျပာင္းလဲေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါကႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ေၾကာင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့အမ်ားႀကီးေပါ့စားေသာက္ဆိုင္ေတြေဟာ္တယ္ေတြေပၚလာမယ္လမ္းေဖာက္တယ္ဆိုတာကလဲလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမွသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာပိုျပီးျမန္ဆန္မယ္အဲ့လိုျမန္ဆန္မႈရွိတဲ့အခါ ကုန္က်စရိတ္ေတြသက္သာမယ္ဒီႏွစ္လမ္းသြားကေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္မျဖစ္မေနေဖာက္ဖို႕အတြက္ မူအားျဖင့္သေဘာတူျပီးျပီ ဒါေပမဲ့ အေသးစိတ္လမ္းအူေၾကာင္းေရြးမဲ့ဟာကိုေတာ့သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြနဲ႕ညွိႏိႈင္းရမယ့္ဟာေတြက်န္ေနေသးတယ္”လို႕စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ထီးခီးမွထားဝယ္ စီးပြားေရးဇုန္ အထိေဖာက္လုပ္ထားေသာေျမသားလမ္း တစ္ခုရွိေသာ္လည္းထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရေတာင္ကုန္း အျမင့္ေတြတက္ရတဲ့ အတြက္သြားလာရာမွာအခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းအသစ္ေဖာက္လုပ္ရန္ကနဦးစီမံကိန္းအေနႏွင့္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ ကိုေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ယူကာထိုင္း-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ေဆြးေႏြးကာေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ထိုင္း-ျမန္မာသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္းမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍၂၀၂၅ခုႏွစ္အထိေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္ေပါင္းသံုးသိန္းခန္႕ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန့္မွန္းထားသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*