အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေနသည့္ ပညာေရးစနစ္အစား စဥ္းစားေတြးေခၚေျဖဆို ၾကမည့္ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း

အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေနသည့္ ပညာေရးစနစ္အစား စဥ္းစားေတြးေခၚေျဖဆို ၾကမည့္ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း
December 8, 2017 Fame Asian

4:49 pm
အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေနသည့္ ပညာေရးစနစ္အစား စဥ္းစားေတြးေခၚေျဖဆို ၾကမည့္ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း

24796298_1626681044042521_3470567299815773819_n

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီးေျဖဆိုေနသည့္ စနစ္အစား ကေလးငယ္မ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္းျဖင့္ ေျဖဆိုၾကသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နီွးေနွာဖလွယ္ပဲြ ဖြင့္ပဲြမိန္းခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢိဳလ္က အေျခခံပညာ က႑အတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းရာတြင္ “အေျခခံပညာ က႑မွာ အဓိကက်က် ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ KG+ 12 ပညာေရးစနစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ေက်ာင္းထြက္နႈန္း ျမွင့္မားေနရတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ဖို႔၊ အလြတ္ က်က္မွတ္ရတဲ့ စနစ္ကေန စဉ္းစား ေတြးေခၚမႈကို အေျခခံတဲ့ ပညာေရး စနစ္ဆီကို ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားရဲ့ အရည္အေသြး ျပည့္ဝလာေစဖို႔၊ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား အဆင့္ ျမွင့္တင္ေရး၊ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စဉ္ဆက္မျပတ္ ပို႔ခ်နိုင္ေရး တို႔ကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္ မ်ားရဲ့ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ေစဖို႔ တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ပညာေရးက႑မွ ေမွ်ာ္လင့္ရရွိႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း”ေရရွည္ ရင္းနီွး ျမွပ္နံွမႈ ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးျဖင့္ ကြ်န္မတို႔ ယခု ၾကံဳေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါမယ္။ ပညာေရးျဖင့္ မညီမွ်မႈမ်ား မတည္ျငိမ္မႈမ်ား ကင္းေဝး ပေပ်ာက္ျပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို နိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး ရယူခံစားနိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါမယ္။ ပညာေရးျဖင့္ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဆတက္ ထမ္းပိုး တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစဖို႔၊ ပိုမို စည္းလံုး ညီညြတ္ေစဖို႔၊ ျငိမ္းခ်မ္း စည္ပင္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါမယ္။ပညာေရးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ရိုးရာ ယဉ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားကို တန္းဖိုးထားျမတ္နိုး ထိန္းသိမ္း သြားၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္နိုင္ပါမယ္။ ပညာေရးျဖင့္သာ နိုင္ငံသားတိုင္း၊ မိသားစုတိုင္း လူတန္းေစ့ ဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျပီး သာယာေပ်ာ္ရွြင္စြာ ရပ္တည္နိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါမယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတ္ုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေနာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဇနီးေဒၚစုစုလြင္လည္း တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*