ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳပမာဏမွာ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳပမာဏမွာ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္
December 7, 2017 Fame Asian

1:59 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳပမာဏမွာ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္

1

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၇

ယခုဘ႑ာႏွစ္အစမွ ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳပမာဏစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၁)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီးယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ေလးဘီယံခန္႔ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“အခုဘ႑ာႏွစ္က အရင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ပို႔ကုန္ေရာသြင္းကုန္အပိုင္းမွာပါ ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ပို႔ကုန္အပိုင္းမွာဆိုရင္လည္းဂသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကလဲြရင္က်န္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြက႑အလိုက္ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ယခင္ဘ႑ာႏွစ္သည္ ကုန္သြယ္မွဳသမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအမ်ားဆံုးႏွစ္အျဖစ္စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလးဘီလီယံခန္႔ပိုမ်ားေနသည့္အတြက္ စံခ်ိန္သစ္တစ္ခု ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ(၈.၉)ဘီလီယံႏွင့္သြင္းကုန္စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ(၁၁.၇)ဘီလီယံ ကုန္သြယ္မွဳျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံခန္႔ရွိခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကို က႑အလိုက္ခဲြျခားရာတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တင္ပို႔မွဳမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္CMPခ်ဳပ္ၿပီးအထည္မ်ားတင္ပို႔မွဳႏွင့္တတိယေနရာတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မွဳတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*