မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူဦးေရ ၈၃၀၀၀ခန္႔ရွိေန

မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူဦးေရ ၈၃၀၀၀ခန္႔ရွိေန
December 7, 2017 Fame Asian

3:00 pm
မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူဦးေရ ၈၃၀၀၀ခန္႔ရွိေန

muuyiit

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူဦးေရ ဟာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၈၃၀၀၀ခန္႔ရွိတယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ေဆးသုေတသနဦးစီဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္လအထိ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူမ်ားထဲမွ ၁၂၈၀၀ေက်ာ္ကို မူးယစ္ေဆးအစားထိုး မက္သဒုန္းေဆးေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ေဆးသုေတသနဦးစီဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

”အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေရွ႕ေျပးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္”လို႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မက္သဒုန္းေဆးေကၽြးေနမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါတယ္။

ျမန္မာရဲ႕ မက္သဒုန္းေဆးေကၽြးေနမႈ အေျခအေနဟာ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူဦးေရ ရဲ႕ ၁၅ဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ မက္သဒုန္းေဆးစားေကၽြးမႈကို အခုထက္ပိုျပီး ပိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေတြအရ HIV ပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ လူသစ္ ၁၁၀၀၀ခန္႔ထဲမွာ မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းသူအုပ္စုက ၂၉ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရက ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူမ်ားၾကား HIV ပိုးကူးစက္ခံရမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတြက္ တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္/ေဆးထိုးျပြန္ျဖန္႔ေ၀ တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*