ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၆)လတာသံုးစြဲဖို ့ က်ပ္ေငြ ၂၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လ်ာထားေရးဆြဲထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၆)လတာသံုးစြဲဖို ့ က်ပ္ေငြ ၂၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လ်ာထားေရးဆြဲထား
December 5, 2017 Fame Asian

2:38 pm
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၆)လတာသံုးစြဲဖို ့ က်ပ္ေငြ ၂၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လ်ာထားေရးဆြဲထား

img1

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (၆)လတာသံုးစြဲဖို ့ က်ပ္ေငြ ၂၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လ်ာထားေရးဆြဲထားတယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ ့က ဒီကေန ့ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပပါတယ္။ ယင္းလ်ာထားခ်က္ပမာဏဟာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့က အတည္ျပဳျပီး ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ (၆)လကို ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္သီးျခားေရးဆြဲရတာဟာ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မယ့္ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့မွ စီမံကိန္းနဲ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။

ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈကို ႏွစ္စဥ္ဧျပီလ ၁ရက္ေန ့မွေနာက္မတ္လ၃၁ ရက္ေန ့အထိ ယခင္ကသတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ လာမယ့္၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္မွစျပီး ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန ့မွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန ့အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ဖို ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန ့က အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိဟာ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမယ့္စနစ္မေရာက္ခင္ စပ္ၾကားကာလေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)ေတြကို သီးျခားေရးဆြဲရတာျဖစ္ပါတယ္။

” ၆ လတာ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကိုျပဳစုေရးဆြဲရမွာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းက ျမိဳ ့နယ္၄၅ ျမိဳ ့က ျမိဳ ့နယ္အသီးသီးက ေအာက္ေျခကေန အထက္ကို စီမံကိန္းေရးဆြဲတဲ့ပံုစံ အဆင့္ဆင့္အတုိင္းစီမံကိန္းေရးဆြဲထားမႈကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ရသံုးခန္ ့မွန္းေျခနဲ ့ပတ္သက္ သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္” လို ့ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာပါတယ္။

ယခုေရးဆြဲထားတဲ့ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ပမာဏဟာ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ မူလက ျပည္ေထာင္စုမွ လ်ာထားခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ရသံုးမွန္းေခ် ၄၂၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရဲ့ ထက္၀က္ခ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးဟာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ မူလက ျပည္ေထာင္စုမွ လ်ာထားခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ရသံုးမွန္းေခ် ၄၂၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနဲ ့ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ၄၇ ဒသမ၆ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ၄၆၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ စုစုေပါင္းသံုးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖိ္ဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*