ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ပမာဏ ဝင္ေရာက္မွဳ မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္

ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ပမာဏ ဝင္ေရာက္မွဳ မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္
December 4, 2017 Asian Fame

3:45 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ပမာဏ ဝင္ေရာက္မွဳ မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္

agriculture(ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄)

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၃၀)ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္မွသိရသည္။ထိုေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းအမ်ားဆံုးပမာဏျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

“ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္နဲ႔အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ လာေဆြးေႏြးတာေတြရွိေနပါတယ္။ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့ ကုမၼဏီေတြလည္းရွိေနပါၿပီ။ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏကဆယ္ႏွစ္အတြင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္ MICမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနသည္။လက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကသာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိေနၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္ လိုအပ္ေနသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္အဓိကက်သည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ပါက ျပည္ပသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား၏ (၈၅)ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔မွာ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္အျဖစ္သာျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနရၿပီး နည္းပညာႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

(၂၀၁၀-၂၀၁၁)ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ (၁၃၈)သန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ (၅)လခန္႔လိုေသးေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္နံမွဳပမာဏ ကန္ေဒၚလာသန္း(၁၃၀)ေက်ာ္အထိရွိခဲ့သျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းအမ်ားဆံုးႏွစ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*